Το μήνυμα του Μητροπολίτη Αιτωλίας κ’ Ακαρνανίας Κοσμά για την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Η προτροπή αυτή, είναι προτροπή του Αγίου Πνεύματος προς τον Επίσκοπο της Φιλαδελφείας και περιέχεται στο τρίτο (Γ ) κεφάλαιο του Ιερού βιβλίου της Αποκαλύψεως. Προτρέπει, το Πανάγιο Πνεύμα, τον Επίσκοπο να διαφυλάξη θερμή, ακεραία και αμόλυντη την πίστι του. Κράτα καλά την πίστι που έχεις, για να μην πάρη κανείς το στεφάνι σου και την ανταμοιβή των αγώνων σου.

Σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, η προτροπή αυτή είναι κατ’εξοχήν επίκαιρη, αξιοπρόσεκτη και σωτήρια για όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς. Μιλάει και στον καθένα μας το Πανάγιο Πνεύμα: Χριστιανέ της συγχρόνου εποχής, «κράτει ο έχεις…». Μένε στις επάλξεις του ορθοδόξου αγώνος σου. Κράτησε καλά, δυναμικά στο νου και την καρδιά σου, την ορθόδοξη αλήθεια και πίστι, κράτησέ την καθαρή, αμόλυντη, ακαινοτόμητη και ζέουσα. Φύλαξέ την ως κόρη οφθαλμού, γιατί υπάρχει κίνδυνος μεγάλος, να σου την μολύνουν, να την αλλοιώσουν, να την παραχαράξουν και συ να χάσης τη σωστή πορεία για τη σωτηρία σου.

Η ορθόδοξη άλήθεια, η ορθοδοξία μας, αγαπητοί, είναι μοναδικός θησαυρός, ουράνιος, θείος. Δεν την εφεύρε ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος. Την απεκάλυψε Αυτός ο Σαρκωθείς Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός, ο Ένας της Αγ. Τριάδος, την εδίδαξε στον κόσμο και την επικύρωσε με το Πανάγιο Αίμα της σταυρικής Του θυσίας, για να έχει αιώνιο, απρόσβλητο και ακατάλυτο κύρος. Αυτή την αλήθεια, όπως την προσέφερε ο Κύριος, την εκήρυξαν οι θεοκήρυκες Απόστολοι, την κατηγλάϊσαν οι Άγιοι Πατέρες και οι Ομολογητές με τη μαρτυρική τους ομολογία, την εστερέωσαν οι μάρτυρες και νεομάρτυρες με το αγιασμένο αίμα τους.

Όλοι τους, με την υπακοή, το σεβασμό και την πιστότητα στο λόγο της Αγ. Γραφής, χωρίς εγωισμούς και παρεμβάσεις, διετήρησαν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και παρέδωσαν σε μας, την αποκαλυφθείσα, την σώζουσα αλήθεια, ακριβή, τελεία, καθαρή, αγνή, ανόθευτη, ακαινοτόμητη, απηλλαγμένη από πλάνες και αιρετικές δοξασίες. Οι Άγιοι Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας με πολύ φόβο, ταπείνωσι και προσευχή, και όχι με τις πυγολαμπίδες της εγωιστικής φιλοσοφικής και κοσμικής σκέψεως, διαχειρίστηκαν την αλήθεια του θεοπνεύστου Ευαγγελίου. Απόδειξις η ομολογία της Ζ  Οἰκουμενικῆς Συνόδου: «Ημείς κατά πάντα των θεοφόρων Πατέρων ημών τα δόγματα και πράγματα κρατούντες, κηρύσσομεν εν ενίστόματι και μια καρδία, μηδέν προστιθέντες, μηδέν αφαιρούντες των εξ αυτών παραδοθέντων ημίν». Αυτό έγινε και γίνεται πάντοτε στην μόνη εν κόσμω Εκκλησία, την ορθόδοξο Εκκλησία μας.

Ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος ομολογεί: «Η πίστις μου είναι αυτή την οποία ήκουσα από τα θεία λόγια, την οποία εδιδάχθην παρά των αγίων Πατέρων… την πίστι αυτή δεν θα παύσω να διδάσκω. Μαζί της εγεννήθηκα και με αυτήν “συναπέρχομαι” της παρούσης ζωής…».

Και ο π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ υπογραμμίζει: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι αυτή με την Εκκλησία όλων των εποχών και μάλιστα με την πρώτηνΕκκλησίαν…».

Κάθε θησαυρός, όμως, έχει εχθρούς φοβερούς, διατρέχει κινδύνους μεγάλους από άρπαγες, κλέπτες, ληστές.

Μελετώντας την αιματοβαμμένη πορεία της ορθοδόξου Εκκλησίας μας, βλέπουμε τους εκάστοτε «λύκους βαρείς», τους ασπόνδους εχθρούς της ορθοδόξου αληθείας, δια της οποίας ο άρχων του κόσμου θέλει να ματαιώσει τη σωτηρία μας.

Ιουδαίοι, Αρειανοί, Πνευματομάχοι, Μονοφυσίτες, Εικονομάχοι, Μάρτυρες του Ιεχωβά, Χιλιαστές, Παπικοί, Ουνίτες, Προτεστάντες, Πεντηκοστιανοί, Ευαγγελικοί, και τόσοι άλλοι, «ως λέοντες ωρυόμενοι», πάντοτε και σήμερα, διακονούντες τον αρχέκακο δράκοντα, ροκανίζουν νύκτα και ημέρα το άγιο δένδρο της Ορθοδοξίας μας. Σ’ αυτούς όλους να προσθέσουμε τον νεοεποχίτικο εχθρό της ορθοδόξου αληθείας και πίστεως, την παναίρεσι του Οικουμενισμού. Με κάθε τρόπο ο Οικουμενισμός σήμερα, με σκοτεινές δυνάμεις, ύπουλα και φανερά, με αλλοίωσι των θεσμών, των αιωνίων αληθειών, αλλά και με διωγμούς ακόμη, πολεμεί τη θεότητα του Χριστού μας και θέλει να θέση το όνομα του Αναστάντος Κυρίου και Θεού μας ανάμεσα στα ονόματα των ψευτοθεών του κόσμου. Απόδειξι η αλλοίωσι του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία της Ορθοδόξου Ελλάδος μας.

Άγαπητοί αδελφοί, τη φωνή του αγίου Πνεύματος ας την ακούσουμε καλά σήμερα, που γιορτάζει η μεγάλη μας μητέρα, η Ορθόδοξος Εκκλησία μας. «Κράτει ο έχεις, ίνα μηδείςλάβη τον στέφανόν σου…».

Ο Απ. Παύλος γράφοντας στον μαθητή του Απόστολο Τιμόθεο, που ήταν Επίσκοπος Εφέσσου, τον προτρέπει: «Ω Τιμόθεε την παρακαταθήκηνφύλαξον…». «Παιδί μου Τιμόθεε, φύλαξε καλά την αλήθεια του Ευαγγελίου, που μας εμπιστεύθηκε ο Κύριος ως πολύτιμο θησαυρό και απόφευγε τους κούφιους και ματαίους λόγους, που βεβηλώνουν και νοθεύουν την αλήθεια» (Α  Τιμ. στ 20).

Τη φωνή της μητέρας μας ορθοδόξου Εκκλησίας ας ακούσουμε σήμερα και μεις.

Την μεταφέρουν σε μας οι Άγιοι Απόστολοι, οι Πατέρες, οι ομολογητές, οι μάρτυρες, οι νεομάρτυρες.

Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σταθήτε άγρυπνοι στις επάλξεις. Κρατάτε, φυλάξτε αυτό που έχετε, το θησαυρό της ορθοδόξου αληθείας. Μόνο με την αδαμαντίνη ορθόδοξο αλήθεια, θα επιτύχουμε τη σωτηρία μας.

Εφρύαξαν οι πολέμιοι του Χριστού μας. Εφρύαξαν τα χωρίς Χριστό έθνη. Θέλουν να ξεριζώσουν την ορθοδοξία από τις καρδιές μας. Θέλουν να κάνουν άθρησκη την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα των Πατέρων, των οσίων, των μαρτύρων, των νεομαρτύρων, των ηρώων των θαυμάτων.

Κρατείστε την ορθοδοξία ζωντανή και καθαρή, άμεμπτη στην ψυχή σας και τη ζωή σας. Μην προδώσετε το Χριστό μας. «Αν δεν Τον αρνηθούμε δεν μπορούν να μας Τον πάρουν», λέει ο Αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός.

Να ευχηθούμε, αγαπητοί όλοι μας, κληρικοί και λαϊκοί, να κρατήσουμε σφικτά την ορθόδοξη αλήθεια στη ζωή μας, για να λάβουμε και μεις τον αμαράντινο της ουρανίου δόξης στέφανο. Αμήν.

Ἡ προτροπή αὐτή, εἶναι προτροπή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πρός τόν Ἐπίσκοπο τῆς Φιλαδελφείας καί περιέχεται στό τρίτο (Γ΄) κεφάλαιο τοῦ Ἱεροῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως. Προτρέπει, τό Πανάγιο Πνεῦμα, τόν Ἐπίσκοπο νά διαφυλάξῃ θερμή, ἀκεραία καί ἀμόλυντη τήν πίστι του. Κράτα καλά τήν πίστι πού ἔχεις, γιά νά μήν πάρη κανείς τό στεφάνι σου καί τήν ἀνταμοιβή τῶν ἀγώνων σου.

Σήμερα, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ προτροπή αὐτή εἶναι κατ’ἐξοχήν ἐπίκαιρη, ἀξιοπρόσεκτη καί σωτήρια γιά ὅλους μας, κληρικούς καί λαϊκούς. Μιλάει καί στόν καθένα μας τό Πανάγιο Πνεῦμα: Χριστιανέ τῆς συγχρόνου ἐποχῆς, «κράτει ὅ ἔχεις…». Μένε στίς ἐπάλξεις τοῦ ὀρθοδόξου ἀγῶνος σου. Κράτησε καλά, δυναμικά στό νοῦ καί τήν καρδιά σου, τήν ὀρθόδοξη ἀλήθεια καί πίστι, κράτησέ την καθαρή, ἀμόλυντη, ἀκαινοτόμητη καί ζέουσα. Φύλαξέ την ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ, γιατί ὑπάρχει κίνδυνος μεγάλος, νά σοῦ τήν μολύνουν, νά τήν ἀλλοιώσουν, νά τήν παραχαράξουν καί σύ νά χάσης τή σωστή πορεία γιά τή σωτηρία σου.

Ἡ ὀρθόδοξη άλήθεια, ἡ ὀρθοδοξία μας, ἀγαπητοί, εἶναι μοναδικός θησαυρός, οὐράνιος, θεῖος. Δέν τήν ἐφεῦρε οὔτε ἄνθρωπος, οὔτε ἄγγελος. Τήν ἀπεκάλυψε Αὐτός ὁ Σαρκωθείς Κύριος καί Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἕνας τῆς Ἁγ. Τριάδος, τήν ἐδίδαξε στόν κόσμο καί τήν ἐπικύρωσε μέ τό Πανάγιο Αἷμα τῆς σταυρικῆς Του θυσίας, γιά νά ἔχει αἰώνιο, ἀπρόσβλητο καί ἀκατάλυτο κῦρος. Αὐτή τήν ἀλήθεια, ὅπως τήν προσέφερε ὁ Κύριος, τήν ἐκήρυξαν οἱ θεοκήρυκες Ἀπόστολοι, τήν κατηγλάϊσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί οἱ Ὁμολογητές μέ τή μαρτυρική τους ὁμολογία, τήν ἐστερέωσαν οἱ μάρτυρες καί νεομάρτυρες μέ τό ἁγιασμένο αἵμα τους.

Ὅλοι τους, μέ τήν ὑπακοή, τό σεβασμό καί τήν πιστότητα στό λόγο τῆς Ἁγ. Γραφῆς, χωρίς ἐγωισμούς καί παρεμβάσεις, διετήρησαν μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί παρέδωσαν σέ μᾶς, τήν ἀποκαλυφθεῖσα, τήν σώζουσα ἀλήθεια, ἀκριβῆ, τελεῖα, καθαρή, ἁγνή, ἀνόθευτη, ἀκαινοτόμητη, ἀπηλλαγμένη ἀπό πλᾶνες καί αἱρετικές δοξασίες. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας μέ πολύ φόβο, ταπείνωσι καί προσευχή, καί ὄχι μέ τίς πυγολαμπίδες τῆς ἐγωιστικῆς φιλοσοφικῆς καί κοσμικῆς σκέψεως, διαχειρίστηκαν τήν ἀλήθεια τοῦ θεοπνεύστου Εὐαγγελίου. Ἀπόδειξις ἡ ὁμολογία τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου: «Ἡμεῖς κατά πάντα τῶν θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν τά δόγματα καί πράγματα κρατοῦντες, κηρύσσομεν ἐν ἐνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, μηδέν προστιθέντες, μηδέν ἀφαιροῦντες τῶν ἐξ αὐτῶν παραδοθέντων ἡμῖν». Αὐτό ἔγινε καί γίνεται πάντοτε στήν μόνη ἐν κόσμῳ Ἐκκλησία, τήν ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας.

Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ὁμολογεῖ: «Ἡ πίστις μου εἶναι αὐτή τήν ὁποία ἤκουσα ἀπό τά θεῖα λόγια, τήν ὁποία ἐδιδάχθην παρά τῶν ἁγίων Πατέρων… τήν πίστι αὐτή δέν θά παύσω νά διδάσκω. Μαζί της ἐγεννήθηκα καί μέ αὐτήν “συναπέρχομαι” τῆς παρούσης ζωῆς…».

Καί ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ ὑπογραμμίζει: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι αὐτή μέ τήν Ἐκκλησία ὅλων τῶν ἐποχῶν καί μάλιστα μέ τήν πρώτην Ἐκκλησίαν…».

Κάθε θησαυρός, ὅμως, ἔχει ἐχθρούς φοβερούς, διατρέχει κινδύνους μεγάλους ἀπό ἅρπαγες, κλέπτες, ληστές.

Μελετῶντας τήν αἱματοβαμμένη πορεία τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, βλέπουμε τούς ἑκάστοτε «λύκους βαρεῖς», τούς ἀσπόνδους ἐχθρούς τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας, διά τῆς ὁποίας ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου θέλει νά ματαιώσει τή σωτηρία μας.

Ἰουδαῖοι, Ἀρειανοί, Πνευματομάχοι, Μονοφυσῖτες, Εἰκονομάχοι, Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, Χιλιαστές, Παπικοί, Οὐνῖτες, Προτεστάντες, Πεντηκοστιανοί, Εὐαγγελικοί, καί τόσοι ἄλλοι, «ὡς λέοντες ὡρυόμενοι», πάντοτε καί σήμερα, διακονοῦντες τόν ἀρχέκακο δράκοντα, ροκανίζουν νύκτα καί ἡμέρα τό ἅγιο δένδρο τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Σ’ αὐτούς ὅλους νά προσθέσουμε τόν νεοεποχίτικο ἐχθρό τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας καί πίστεως, τήν παναίρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Μέ κάθε τρόπο ὁ Οἰκουμενισμός σήμερα, μέ σκοτεινές δυνάμεις, ὕπουλα καί φανερά, μέ ἀλλοίωσι τῶν θεσμῶν, τῶν αἰωνίων ἀληθειῶν, ἀλλά καί μέ διωγμούς ἀκόμη, πολεμεῖ τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ μας καί θέλει νά θέση τό ὄνομα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ μας ἀνάμεσα στά ὀνόματα τῶν ψευτοθεῶν τοῦ κόσμου. Ἀπόδειξι ἡ ἀλλοίωσι τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος μας.

Ἂγαπητοί ἀδελφοί, τή φωνή τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἄς τήν ἀκούσουμε καλά σήμερα, πού γιορτάζει ἡ μεγάλη μας μητέρα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας. «Κράτει ὅ ἔχεις, ἵνα μηδείς λάβῃ τόν στέφανόν σου…».

Ὁ Ἀπ. Παῦλος γράφοντας στόν μαθητή του Ἀπόστολο Τιμόθεο, πού ἦταν Ἐπίσκοπος Ἐφέσσου, τόν προτρέπει: «Ὦ Τιμόθεε τήν παρακαταθήκην φύλαξον…». «Παιδί μου Τιμόθεε, φύλαξε καλά τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος ὡς πολύτιμο θησαυρό καί ἀπόφευγε τούς κούφιους καί ματαίους λόγους, πού βεβηλώνουν καί νοθεύουν τήν ἀλήθεια» (Α΄ Τιμ. στ΄20).

Τή φωνή τῆς μητέρας μας ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἄς ἀκούσουμε σήμερα καί μεῖς.

Τήν μεταφέρουν σέ μᾶς οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Πατέρες, οἱ ὁμολογητές, οἱ μάρτυρες, οἱ νεομάρτυρες.

Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, σταθῆτε ἄγρυπνοι στίς ἐπάλξεις. Κρατᾶτε, φυλᾶξτε αὐτό πού ἔχετε, τό θησαυρό τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας. Μόνο μέ τήν ἀδαμαντίνη ὀρθόδοξο ἀλήθεια, θα ἐπιτύχουμε τή σωτηρία μας.

Ἐφρύαξαν οἱ πολέμιοι τοῦ Χριστοῦ μας. Ἐφρύαξαν τά χωρίς Χριστό ἔθνη. Θέλουν νά ξεριζώσουν τήν ὀρθοδοξία ἀπό τίς καρδιές μας. Θέλουν νά κάνουν ἄθρησκη τήν Ἑλλάδα μας. Τήν Ἑλλάδα τῶν Πατέρων, τῶν ὁσίων, τῶν μαρτύρων, τῶν νεομαρτύρων, τῶν ἡρώων τῶν θαυμάτων.

Κρατεῖστε τήν ὀρθοδοξία ζωντανή καί καθαρή, ἄμεμπτη στήν ψυχή σας καί τή ζωή σας. Μήν προδώσετε τό Χριστό μας. «Ἄν δέν Τόν ἀρνηθοῦμε δέν μποροῦν νά μᾶς Τόν πάρουν», λέει ὁ Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.

Νά εὐχηθοῦμε, ἀγαπητοί ὅλοι μας, κληρικοί καί λαϊκοί, νά κρατήσουμε σφικτά τήν ὀρθόδοξη ἀλήθεια στή ζωή μας, γιά νά λάβουμε καί μεῖς τόν ἀμαράντινο τῆς οὐρανίου δόξης στέφανο. Ἀμήν.

Δήμος Αγρινίου: Δόθηκαν στα ειδικά σχολεία και στην ΕΛΕΠΑΠ τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τις δύο φιλανθρωπικές χορευτικές εκδηλώσεις (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)