ΜΕΡΑ ΑΓΡΟΥ ΣΤΕΒΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREEKSTEVIA ΕΣΠΑ 2007-2013  – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011

ΜΕΡΑ ΑΓΡΟΥ ΣΤΕΒΙΑΣ

Στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 – GREEK STEVIA
πραγματοποιείται  μέρα αγρού στέβιας
(Field day)
Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 από 09:00
έως 11:30 π.μ
Ο Οργανωτής ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ της μέρας αγρού στέβιας και οι Φορείς του προγράμματος καλούν κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί να παραβρίσκεται στη πλατεία του Δημοτικού διαμερίσματος της Μεγάλης Χώρας στις 8:45 όπου θα υπάρχει υπάλληλος της ΑΝΘΗΡ ΑΒΕΕ για να σας οδηγήσει στο χώρο εκδήλωσης.