Η μαθητεία στα ΙΕΚ με λίγα λόγια

Η έναρξη Μαθητείας στα ΔΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείαςμε την Πρόσκληση σε φορείς προσφέρει νέες δυνατότητες στους καταρτιζόμενους και καθιστά πιο ευχερήτη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ
ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Στο χώρο εργασίας και στο ΙΕΚ
ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Κατόπιν πρόσκλησης από τοΥπουργείο Παιδείας
ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ Από το 5ο εξάμηνο (8ΩΡΟ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 μήνες
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 960

768 στο χώρο εργασίας και 192 στο ΙΕΚ

(4 ημέρες στο χώρο εργασίας- 1 ημέρα στο ΙΕΚ ανά εβδομάδα )

ΑΜΟΙΒΗ 75% του Ημερομισθίου Ανειδίκευτου Εργάτη

(17,12€ κάτω των 25 ετών  ή

19,64€  άνω των 25 )

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΚΑ/Καταχώρηση στο ΕΡΓΑΝΗ
ΑΔΕΙΕΣ Μέχρι 8 ημέρες
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ (11 ή 14€)
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΚΑΘΑΡΑ) 9,35€

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να σχηματιστεί τμήμα Μαθητείας με 10 μαθητευόμενους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να εγκριθούν και μικρότερα(ολιγομελήμε 8 άτομα).Με βάση την Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας για τα Δημόσια ΙΕΚ θα πραγματοποιηθεί Μαθητεία για το σχολικό έτος 2018-19 στις εξής ειδικότητες:

  1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
  2. Βοηθός Νοσηλευτικής
  3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
  4. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου
  5. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  6. Τεχνικός Η/Υ.

Το ΔΙΕΚ Αγρινίου ενδιαφέρεται να δημιουργήσει τμήμα Μαθητείας για την ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής.Γι’ αυτό προσκαλεί τους σχετικούς φορείς να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά θέσεις Μαθητείας που αφορούν την ειδικότητα αυτή και απευθύνονται σε αποφοίτους ΔΙΕΚ Υπουργείου Παιδείας.

Στην Ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Αγρινίου (http://iekagrin.sch.gr/ ) θα βρείτε:

  1. Αναλυτικό Ενημερωτικό Υλικό για τη Μαθητεία
  2. Οδηγίες για τους Εργοδότες
  3. Φορολογικά και Ασφαλιστικά ζητήματα της Μαθητείας
  4. Σύγκριση Μαθητείας και Πρακτικής Άσκησης.

Είμαστε πρόθυμοι για κάθε πληροφορία και διευκρίνιση στο τηλ.26410 28052 και κατά τις ώρες καθημερινά από 14.00-20.00.

ΚΕΠ από Σεπτέμβρη στον Άγιο Κωνσταντίνο