Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους | ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ ζητούν οι καταστηματάρχες

Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πια οι καταστηματάρχες και της πόλης μας, ιδιαίτερα όσοι διατηρούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τον Δήμο Αγρινίου. Το πρόβλημα αυτό όμως δεν είναι μόνο τοπικό. Υφίσταται, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε σε όλη την χώρα και σε αυτούς τους καιρούς που η οικονομική δυσπραγία αγγίζει ή και ξεπερνάει για αρκετούς τα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης γίνεται ακόμα εντονότερο.

Κείμενο: Λευτερης  Τηλιγάδας

Πρόσφατα ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς και ο Γ. Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Κουράσης συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κ. Γ. Πατούλη, και συζήτησαν για το μείζον αυτό ζήτημα, το οποίο όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα για τους καταστηματάρχες, αλλά και για το σύνολο των Δήμων της χώρας, αφού, όσο το συγκεκριμένο πρόβλημα παραμένει χωρίς διευθέτηση, τα ποσά που προκύπτουν ως οφειλή μεγαλώνουν συνεχώς με συνέπεια η είσπραξή τους να γίνεται εξαιρετικά επισφαλής.

Το βασικότερο αίτημα για την επίλυση του προβλήματος σύμφωνα με την Γενική Συνομοσπονδία, έτσι όπως έχει καταγραφεί στο υπόμνημα που παρέδωσε ο Πρόεδρος της στον κ. Πατούλη, είναι η επαναφορά του νόμου 4257/14-4-2014, με κάποιες όμως τροποποιήσεις οι οποίες κρίνονται απαραίτητες από την πλευρά των καταστηματαρχών.

Σύμφωνα με αυτές, όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί ή και δεν έχουν βεβαιωθεί ακόμα από την 1 Ιανουαρίου 2010, να μπορούν να ρυθμίζονται ως ακολούθως: Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. Για τις οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20,000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. Και για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Στη ρύθμιση να υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων ή μη και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας, ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση μέρους αυτών. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι της ο οφειλέτης να μπορεί να λαμβάνει φορολογική ενημερότητα και να καθίσταται δημοτικά ενήμερος κατά την έννοια του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

Με την καταβολή της πρώτης δόσης να αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή να ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.

Τέλος ζητήθηκε εξ’ αιτίας των δυσμενέστατων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, και στο πλαίσιο της βοήθειας των επαγγελματιών του Κλάδου, να συμπεριληφθεί παράγραφος σύμφωνα με την οποία το τέλος επί των ακαθαρίστων για τα Κέντρα Διασκέδασης να ορίζεται σε ποσοστό ΜΕΧΡΙ 5% ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε περιοχής μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.