Το Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου καλεί να τους επαγγελματίες να παραδώσουν τους κοινόχρηστους χώρους

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου έχοντας υπόψη τις διατάξεις της υπ΄αρίθμ 8321.6/01/2012 εγκύκλιου  ΥΠΑΑΝ :»Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής» καλεί όλους τους επαγγελματίες μετά τη λήξη της παραχώρησης να παραδώσουν στην πρότερα του κατάσταση τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο,  Απομακρύνοντας όλα των υλικά και τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις (ενδεικτικά: καθίσματα, τραπέζια, ομπρέλες, βάσεις για ομπρέλες) που έχουν τοποθετήσει  για την εξυπηρέτηση των λουομένων και την αναψυχή του κοινού, τα οποία θα πρέπει να αφαιρούνται χωρίς να παραμένουν στην άμμο σε αναμονή της επόμενης περιόδου έτσι ώστε να μην παρακωλύεται  η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία του Λιμένα.

                                        Εκ του Δημοτικού Λιμενικού

                                               Ταμείου Ναυπάκτου

Τα συλλυπητήρια του Δημάρχου Αγρινίου για τον Θωμά Χούτα