Λευκάδα: Χρηματοδότηση εκπόνησης μελέτης για την αποκατάσταση ζημιών από το σεισμό του 2015

73,372,98 ευρώ από την ΠΙΝ για την εκπόνηση της μελέτης «Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση Ζημιών σε Λιμενικά Έργα της Π.Ε. Λευκάδας από το σεισμό της 17/11/2015»

Τη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση Ζημιών σε Λιμενικά Έργα της Π.Ε. Λευκάδας από το σεισμό της 17/11/2015», π/υ 73,372,98 ευρώ (με ΦΠΑ) υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Η χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της ΣΑΕΠ 022 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε.2015ΕΠ02200006.

Η μελέτη που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει αντικείμενο την εκπόνηση απαιτούμενων μελετών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Φάκελο Έργου του διαγωνισμού (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών) και των προτεινόμενων έργων που κρίνονται απαραίτητα για την αποκατάσταση των εκδηλωμένων κατολισθήσεων ή αστοχιών με τα κατάλληλα έργα από τεχνικοοικονομική άποψη με γνώμονα την κατά το δυνατό μακροπρόθεσμη προστασία από ανάλογης φύσης προβλήματα, εντός του εγκεκριμένου οικονομικού πλαισίου, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος και δε του αιγιαλού.

Η σύμβαση υπεγράφη με τον ανάδοχο του έργου «Σύμπραξη ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ε.Π.Ε, Βίνη Αικατερίνη του Ιωάννη, Γεωργαλά Κωνσταντίνο του Ανδρέα» μειοδότη του έργου με προσφερθείσα έκπτωση 5,07%, ήτοι 69.651,00 ευρώ (με 24% ΦΠΑ).

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 164 ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης

lefkadapress.gr

Χρ. Ζαπάντης: «Τυχερά τα παιδιά που βρίσκονται στον Παναιτωλικό»