Λ.Τ. Αμφιλοχίας: Πρόσκληση στρατευσίμων 2019 Γ΄ ΕΣΣΟ

Το Α΄ Λ.Τ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στην εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ : ΨΥΟΥ6-ΦΑ6 το Α.Π.: Φ.421.1/116/310346/Σ.123/26-06-2019 έγγραφο ΓΕΝ/Β4/ΤΜΗΜΑ που
αφορά σε πρόσκληση στρατευσίμων 2019 Γ΄/ΕΣΣΟ.

Ναύπακτος: Δύο θέσεις εργασίας προκηρύσσει ο σύλλογος Αλκυόνη