Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 4η ποδηλατική διαδρομή MEDCYCLETOUR στην Επ. Ο. Βόνιτσας – Αστακού

Απόφαση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τη διεξαγωγή της 4ης ποδηλατικής διαδρομής του έργου MEDCYCLETOUR, κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού Βόνιτσας – Αστακού, την Κυριακή 13/10/2019.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Το υπ’αριθ. 3112 από 01/10/2019 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
  4. Την υπ’αριθ. 6330/19/2119098 από 07/10/2019 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου – Βόνιτσας.

και αποσκοπούντες

στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία, τόσο των συμμετεχόντων ποδηλατών, όσο και των λοιπών πεζών και οχημάτων, στην Επαρχιακή Οδό Βόνιτσας – Αστακού και στο τμήμα αυτής μεταξύ της Δ.Κ. Παλαίρου και της Τ.Κ. Μύτικα (από το 15ο χλμ. έως το 35ο χλμ.), την 13/10/2019, λόγω διεξαγωγής της 4ης ποδηλατικής διαδρομής του έργου MEDCYCLETOUR.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

α. Τον περιορισμό των ορίων ταχύτητας και την προσωρινή ακινητοποίηση των κυκλοφορούντων οχημάτων, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας, στην Επαρχιακή Οδό Βόνιτσας – Αστακού και στο τμήμα αυτής, μεταξύ της Δ.Κ. Παλαίρου και της Τ.Κ. Μύτικα (από το 15ο χλμ. έως το 35ο χλμ.), όπου θα διεξαχθεί η εν θέματι αθλητική εκδήλωση, την Κυριακή 13/10/2019 και από ώρες 10.00΄ έως 12.00΄.

β. H αθλητική εκδήλωση θα έχει ως αφετηρία την κεντρική Πλατεία της Τ.Κ. Παλαίρου (λιμάνι) και τερματισμό το λιμάνι της Τ.Κ. Μύτικα.

ΑΡΘΡΟ (2)

Το χρονικό διάστημα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθεί, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης την Κυριακή 13/10/2019 από 10.00΄ ώρα έως 12.00΄ ώρα.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρούσας ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου – Βόνιτσας.

Αγρίνιο: Έτσι εντοπίστηκε η χασισοκαλλιέργεια στη Σπολάιτα (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)