Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στην εθνική οδό Αγρινίου – Καρπενησίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στην εθνική οδό Αγρινίου – Καρπενησίου. Η απόφαση περιλαμβάνει την εκ περιτροπής διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων περί την χ/θ 6+000 της υφιστάμενης Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, όπου τέμνεται με το υπό κατασκευή τμήμα της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου ( χ/θ 6+600), λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής πασάλων θεμελίωσης του τοιχίου Π3.

Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από 10/04/2018 έως και 20/04/2018, από τις 7:00 το πρωί έως τις 7:00 το απόγευμα. Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα θα δίδονται εκ νέου στην κυκλοφορία.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας « ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Τ.Ε.Β.Ε. “ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.”, αναμένεται να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

Η απόφαση έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης από τις 10 Απριλίου μέχρι τις 20 Απριλίου 2018.

Οι παραβάτες της διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων έχει ανατεθεί στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Κριστιάνο: Ο άνθρωπος που μέσα σ’ ένα χρόνο κατάφερε τα πάντα!