Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή καρναβαλικών εκδηλώσεων στη Βόνιτσα

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την διεξαγωγή καρναβαλικών εκδηλώσεων στην πόλη της Βόνιτσας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. Την υπ’ αριθ. 6330/19/440628 από 28/02/2019 αναφορά του Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας και,

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, καθώς και την ομαλή διεξαγωγή των καρναβαλικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 09/03/2019 και την Κ. Δευτέρα 11/03/2019, στην πόλη της Βόνιτσας,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1.Τις κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για την ομαλή διεξαγωγή του παιδικού καρναβαλιού «ΓΛΗΓΟΡΑΚΙΑ 2019» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 09/03/2019 από ώρα 16.00΄ στην πόλη της Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας :

α) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο τμήμα της δημοτικής οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, από την διασταύρωση αυτής με την δημοτική οδό Ν. Στράτου, έως και την διασταύρωσή της με την Επαρχιακή Οδό Βόνιτσας – Αστακού (Θέση Βρυσούλα), κατά τις ώρες 15.00΄ έως 17.30΄ της 09/03/2019 και την εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

β) Την απαγόρευση στάθμευσης στο ανωτέρω τμήμα της δημοτικής οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, κατά τις ώρες 14.00΄ έως 17.30΄ της ιδίας.

2.Τις κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για την ομαλή διεξαγωγή των καρναβαλικών εκδηλώσεων «ΓΛΗΓΟΡΑΚΙΑ 2019» που θα πραγματοποιηθούν την Κ. Δευτέρα 11/03/2019 από ώρα 16.00΄ στην πόλη της Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας :

α) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων,  στο τμήμα της δημοτικής οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, από την διασταύρωση αυτής με την δημοτική οδό Ν. Στράτου, έως και την διασταύρωσή της με την Επαρχιακή Οδό Βόνιτσας – Αστακού (Θέση Βρυσούλα), κατά τις ώρες 14.00΄ έως 18.30΄ της 11/03/2019 και την εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

β) Την απαγόρευση στάθμευσης στο ανωτέρω τμήμα της δημοτικής οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, κατά τις ώρες 13.00΄ έως 17.30΄ της ιδίας.

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης  από 14.00΄ ώρα της 09/03/2019 και την 13.00’  ώρα της 11/03/2019.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου – Βόνιτσας.

Λευκάδα: H κινητοποίηση της πυροσβεστικής στην παλιά πόλη (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)