Κατέρρευσε γέφυρα στην περιοχή της Νερομάνας

Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή κατέρρευσε γέφυρα που ήταν στο 6ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Παραβόλας – Προυσού. Η κυκλοφορία διεκόπη, ενώ η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση για την ρύθμιση της κυκλοφορίας που θα ισχύσει μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:  

Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στο 6ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Παραβόλας – Προυσού (από οικισμό Αγίου Γεωργίου έως διασταύρωση Τ.Κ. Νερομάνας) και εκτροπή της κυκλοφορίας αυτών, είτε μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου των τοπικών Κοινοτήτων Παραβόλας – Παλαιοκαρυάς – Κρύου Νερού – Νερομάνας, είτε μέσω της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου, από τον οικισμό Βαρειάς με κατεύθυνση προς την Τ.Κ. Νερομάνας, λόγω κατάρρευσης γέφυρας στο ανωτέρω σημείο.

Η ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύσει μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010.

Με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ. οδική σήμανση. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Λήψη επιβαλλόμενων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθενται στο Τ.Τ. Αγρινίου και το Α.Τ. Θέρμου για το οδικό δίκτυο των περιοχών ευθύνης τους.

Ανακοίνωση της ΝΟΔΕ Αιτωλοακαρνανίας για τις πλημμύρες