Κατασκευή ράμπας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καινουρίου

Στην κατασκευή ράμπας προχώρησε το τοπικό Δ.Σ του Καινουργίου στην είσοδο του 1ου Δημοτικού Σχολείου.,δίνοντας έτσι λύση…
στην είσοδο-έξοδο οχημάτων, κυρίως βαρέων και μεγάλων, που λόγω του ύψους του πεζοδρομίου αντιμετώπιζαν προβλήματα.

kainourgiopress.gr