Θ. Κασόλας: «Να επιστρέψει την έδρα η Σοφία Στάμου»

Σύμφωνα με την παράταξη «Αξιοπιστία και προοπτική για τον Δήμο Θέρμου», στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Μαρτίου, τέθηκε από τον κ. Δήμαρχο προ ημερησίας διάταξης το θέμα των αντισταθμιστικών ωφελημάτων του Ευήνου. Η παράταξη ψήφισε να συζητηθεί και συμφώνησε στην πρόταση του κ. Δημάρχου, να διαμορφωθεί η διεκδικητική επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών κ.τ.λ.,  από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαραγιάννη.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Ενεργειακή αναβάθμιση του ανακαινισμένου Γυμνασίου Θέρμου.

Μετά από πρότασή μας στη Β/θμια Σχολική Επιτροπή, συζητήθηκε η Ενεργειακή αναβάθμιση του ανακαινισμένου αλλά ενεργοβόρου κτιρίου του  Γυμνασίου Θέρμου,  με χρηματοδότησή του μέσου του αναμενόμενου προγράμματος CLLD-LEADER, που έγινε αποδεκτή με μεγάλη πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναμένουμε την υλοποίηση της απόφασης από τον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είναι κατά νόμο υπεύθυνος.

2.Ανεξαρτητοποίηση της Δημοτικής Συμβούλου κυρίας Στάμου Σοφίας. 

Όσον αφορά την ανεξαρτητοποίηση από την παράταξή μας της κ. Σοφίας Στάμου δηλώνουμε ότι, ουδέποτε μέχρι τώρα διαφοροποιήθηκε ιδεολογικά, ούτε υπήρξε διαφοροποίησή της στις θέσεις της παράταξης, στις οποίες μάλιστα και υπερθεμάτιζε.

Επιπλέον, το απεριόριστο του δικαιώματος της γνώμης και της κατά συνείδηση ψήφου των Δημοτικών Συμβούλων, κανείς δεν το αμφισβητεί. Αλλά, γνώμη ΝΑΙ, συνείδηση ΣΙΓΟΥΡΑ, αλλά βέτο και υποταγή της άποψης της πλειοψηφίας στην ψήφο του ενός, είναι καταστρατήγηση του βασικού κανόνα της  δημοκρατίας, που είναι η αρχή της πλειοψηφίας.

Η επίκληση θεμάτων συνείδησης και ιδεολογίας δεν πρέπει να είναι επιλεκτική και να σταματά στην παραίτηση από τις επιτροπές. Πρέπει να συνοδευτεί με παραίτησή της από το Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, θέση την οποία κατέχει μετά από πρόταση της παράταξής μας και το σπουδαιότερο, να επιστρέψει την έδρα του Δημοτικού Συμβούλου στην παράταξη από την οποία και εκλέχθηκε.

3.Αίτηση μείζονος αντιπολίτευσης «Λήψη απόφασης για το ΤΟΕΒ Κάτω Χρυσοβίτσας κατόπιν της έκθεσης των ορκωτών λογιστών και των στοιχείων που αποκαλύφτηκαν στη συνεδρίαση της 17-3-2017».

Παρά την άποψη του κ. Δημάρχου ότι δεν υπάρχουν προτάσεις και δεν απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. που εξέφρασε σε δημοσίευμα της προηγούμενης ημέρας από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.,  κατατέθηκαν τρεις προτάσεις:

Πρώτη πρόταση: Είναι η της παράταξής μας που προέβλεπε: «Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΤΟΕΒ Κάτω Χρυσοβίτσας να εισπράξει τα ανείσπρακτα πάγια τέλη καθώς και τα τέλη άρδευσης, όπως προέκυψαν από την έκθεση των ορκωτών λογιστών, και να επιστρέψει τα χρήματα στον Δήμο με τη σύμφωνη γνώμη της συνέλευσης των μελών του ΤΟΕΒ και την έγκριση της από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,  λόγω εποπτείας.

Η πρόταση μειοψήφησε  παίρνοντας έξι (6) ψήφους.

Πρόταση δεύτερη: Κατατέθηκε από τον κ. Πριόνα και υποστηρίχτηκε τελικά και από τον κ. Δήμαρχο. «Επειδή ο κ. Δήμαρχος προχώρησε μονομερώς στην κάλυψη της συγκεκριμένης παροχής της Δ.Ε.Η. για να καλύψει και την υδροδότηση του χωριού και επειδή δημιουργείται κακό προηγούμενο, να πάρουμε την απόφαση για τη βοήθεια του έργου και των άλλων ΤΟΕΒ του Δήμου μας».

Η πρόταση πλειοψήφησε  παίρνοντας επτά (7) ψήφους. (Υποστηρίχτηκε από τους συμβούλους της πλειοψηφίας πλην Παπαθανασόπουλου Ιωάννη, που ψήφισε την πρώτη πρόταση και  Λαγιοπούλου Γιαννούλας, που ψήφισε λευκό). Από τη συγκεκριμένη ψηφοφορία απουσίαζαν μέλη της πλειοψηφίας καθώς και η ανεξάρτητη σύμβουλος.

Πρόταση τρίτη : Από κ. Ι. Τριανταφυλλάκη, η οποία ψηφίστηκε από τον ίδιο.

Απομένει ο έλεγχος της νομιμότητας της απόφασης  από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της   Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθότι αναφερθήκαμε στην διαπιστωμένη οφειλή της άρδευσης και ΟΧΙ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,  η οποία ξεκινάει από τον Μάιο του 2016,  που εξοφλήθηκε κατόπιν προσωπικής απόφασης του κ. Δημάρχου.

«Η Έξοδος του Μεσολογγίου και η απήχηση στους σύγχρονούς της ξένους ιστορικούς» – Ομιλία…