ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΕργασιαΗ «Ηλιαχτίδα» ζητά ειδική παιδαγωγό μερικής απασχόλησης

Η «Ηλιαχτίδα» ζητά ειδική παιδαγωγό μερικής απασχόλησης

Η «Ηλιαχτίδα» ζητά ειδική παιδαγωγό μερικής απασχόλησης

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «Ηλιαχτίδα», στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «Ηλιαχτίδα» στο Αγρίνιο, με κωδικό ΟΠΣ: 5001965, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020, προκηρύσσει την πρόσληψη μίας  Ειδικής Παιδαγωγού μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, με κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγών (Νηπιαγωγών Ειδικής Εκπαίδευσης).

– Πτυχίο του Παιδαγωγικών Τµηµάτων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής (Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης).

– Εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ειδική Εκπαίδευση τουλάχιστον 1 έτους.

 • ΠολύκαλήγνώσηΗ/Υ.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Προϋπηρεσία ή εθελοντισμό στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».
 2. Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφο Σπουδών.
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό Η/Υ.
 6. Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας.
 7. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας ή εθελοντισμού.

Επιλογή υποψηφίων:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου. Για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κ.Δ.Η.Φ.  Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», Βαλτινού & Μεσολογγίου καθημερινά από 9/9/2019 έως 13/9/2019& ώρες 10:00 – 12:00.

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.iliaxtida-agrinio.gr.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Αγρίνιο: Ζητείται νέος με γνώση Αγγλικών

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr