Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου: ευχαριστήρια ανακοίνωση προς την Χριστίνα Σταρακά

Με αφορμή τη βλάβη που υπέστη η διώρυγα Δ20,  το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ο Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου δεν παραλείπει να ευχαριστήσει την Περ/κή Ενότητα Αιτ/νίας και ιδιαιτέρως την Αντιπεριφερειάρχη, κ. Σταρακά Χριστίνα, για την πολύτιμη βοήθεια που προσέφερε, αναλαμβάνοντας ακόμη μια φορά πρωτοβουλία για την άμεση και γρήγορη αποκατάσταση της ζημιάς.

Άλλωστε, ο Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου γνωρίζει ότι η ομαλή επαναλειτουργία της διώρυγας Δ20 είναι ζωτικής σημασίας για την άρδευση της Πεδιάδος των Οινιαδών.

Για τον σκοπό αυτό, ο Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου και η Περ/κή Ενότητα Αιτ/νιας εγκαινιάζουν μια νέα περίοδο συνεργασίας, και κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, προχωρώντας από κοινού στον καθαρισμό τάφρων και ρεμάτων, για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, με στόχο την ομαλή πραγματοποίηση της αποστράγγισης των λιμνών, Λυσιμαχίας και Τριχωνίδος.