Ετήσια τακτική γενική και καταστατική συνέλευση για την Αερολέσχη Αγρινίου

Ο Πρόεδρος της Αερολέσχης Αγρινίου Αθανάσιος Σβόλης και ο Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Οικονόμου εξέδωσαν το ακόλουθο δελτίο τύπου:   

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αερολέσχης Αγρινίου συγκαλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική και Καταστατική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, όλα τα τακτικά μέλη της Αερολέσχης Αγρινίου στο Ξενοδοχείο IMPERIAL Αγρινίου, στις 21 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 7 μ.μ. με θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έκθεση πεπραγμένων 2017
    2. Έκθεση οικονομικού απολογισμού 2017-2018.
    3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
    4. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε Διοικητική και Διαχειριστική ευθύνη.
  2. Αλλαγή Καταστατικού
    6. Eέγκριση τoυ πρoγράμματoς δράσης και πρoϋπoλoγισμoύ του 2018.

Μετά το τέλος της συνέλευσης θα ακολουθήσει συζήτηση με παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση της πορείας της Αερολέσχης Αγρινίου.

Απεργιακή συγκέντρωση εκπαιδευτικών αύριο στο Αγρίνιο