Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2017 του Συμπαραστάστη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2017 του Συμπαραστάστη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου.