ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας: Θα απορροφηθεί το 80%της χρηματοδότησης έως το 2022;

Κίνδυνος να χαθούν τα διαθέσιμα κονδύλια(;)

Δεν αποκλίνει ιδιαίτερα η πορεία του ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με τη συνολική εικόνα απορρόφησης που παρουσιάζει το πρόγραμμα στο σύνολο της χώρας. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως η εικόνα αυτή είναι ικανοποιητική. Τουναντίον. Από τα 507 εκατ. ευρώ της συνολικής του χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει απορρόφηση που μόλις ξεπερνά το 20%. Αυτό σημαίνει πως περίπου 400 εκατ. ευρώ θα πρέπει να απορροφηθούν την ερχόμενη τριετία μέχρι το 2022 (αφού γίνεται χρήση του κανόνα ν+2 από την Ελλάδα). Όταν όμως οι νομικές δεσμεύσεις φτάνουν αυτή τη στιγμή ένα ποσοστό της τάξης του 40%, το να απορροφηθεί το 80% περίπου της χρηματοδότησης μέσα στα επόμενα τρία χρόνια μοιάζει με άθλο.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουλίου και έδειξαν να προβληματίζουν τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DGREGIO, που συμμετέχουν στην Επιτροπή, όσο και τον νέο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, που εκ των πραγμάτων καλείται από το πρώτο κιόλας διάστημα της θητείας του να βγάλει «τα κάστανα από τη φωτιά»… Είναι χαρακτηριστικό ότι το μέλος της Επιτροπής, Χρήστος Γκόγκος, που εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση Regio Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχολίασε ότι «το 40% των νομικών δεσμεύσεων είναι αρκετά χαμηλό» και εκτίμησε πως για να μπορούμε να ελπίσουμε ότι θα έχουμε μία αποτελεσματική απορρόφηση του προγράμματος πρέπει αυτό το επίπεδο δεσμεύσεων να φθάσει μέχρι τέλος του χρόνου τουλάχιστον το 60 με 70% και στο τέλος του 2020 να ξεπεράσει το 100%.

Οι επιμέρους τομείς που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο άξονας προτεραιότητας 2 που αφορά το περιβάλλον και ο άξονας προτεραιότητας 3 που αφορά τις υποδομές. Από τα 160 εκατ. του άξονα προτεραιότητας 2 μέχρι στιγμής έχουν απορροφηθεί περίπου 37 εκατ. ευρώ(ποσοστό 23%), ενώ ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα στο κομμάτι των υποδομών, αφού από τα διαθέσιμα 121 εκατ. ευρώ έχουν απορροφηθεί  περίπου 6 εκατ. ευρώ – ποσοστό μόλις 5,1%! Στον τομέα αυτό η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστική δραματική και εκτιμάται από πολλούς πως είναι ορατός ο κίνδυνος να μην απορροφηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια από τον κρίσιμο τομέα των υποδομών και προκειμένου να μην χαθούν να μεταφερθούν σε άλλους τομείς.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση”

Αιτωλοακαρνανία: Δραματικά στοιχεία για τις αυτοκτονίες!