Έρχονται αλλαγές στην ΚΥΑ για τα «Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα»

Έρχονται αλλαγές στην ΚΥΑ για τα «Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα». Μέσα στον τρέχοντα μήνα αναμένεται η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία και θα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, λειτουργία και πιστοποίηση ενός «Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος», ενώ ταυτόχρονα θα κατοχυρώνονται και θα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες του θεσμικού πλαισίου τους, όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από αρμόδια στελέχη του ΥΠΑΑΤ.

Υπογραμμίζεται ότι πολυλειτουργικό αγρόκτημα, σύμφωνα με τον ν 4235/2014 είναι η αγροτική εκμετάλλευση, που διαθέτει, τουλάχιστον: καλλιεργήσιμη έκταση, φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής.

Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με την τροποποιημένη ΚΥΑ που αναμένεται εντός του Φεβρουαρίου, εισάγονται και κατοχυρώνονται τα εξής: ανάπτυξη της διασύνδεσης των μελών, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών για θέματα πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, προβολή και προώθηση των υπηρεσιών των μελών του δικτύου στην εγχώρια και διεθνή αγορά, ενημέρωση για θέματα που αφορούν εξελίξεις σε θέματα πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, οργάνωση εκδηλώσεων, εκπαίδευση και επιμόρφωση εργαζομένων και ιδιοκτητών αγροκτημάτων.

Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι η έκδοση της Βεβαίωσης Τήρησης Απαιτήσεων Λειτουργίας Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος, που δίνει τη δυνατότητα σε ένα αγρόκτημα που τηρεί τις προϋποθέσεις, να λειτουργεί ως πολυλειτουργικό μέχρι την τελική του πιστοποίηση. “Με αυτό τον τρόπο μπορεί να συναλλάσσεται ισότιμα σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο” επισημάνθηκε χαρακτηριστικά.

Με δεδομένο ότι ένα Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα επιχειρεί μέσα από ένα πολυποίκιλο μείγμα δραστηριοτήτων, μπορεί να αναζητήσει χρηματοδότηση είτε μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, για παράδειγμα δράσεις Συνεργασίας, Εκπαίδευσης, Μεταποίησης, Σχεδίων Βελτίωσης, προγράμματα Leader, είτε μέσω γενικότερων αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ. 

Δικαίωμα δημιουργίας και λειτουργίας Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων έχουν όλοι όσοι βρίσκονται στα Μητρώα των Αγροτών και συντηρούν είτε ζωικό κεφάλαιο με αυτόχθονες φυλές ή καλλιεργούν τη γη με πιστοποιημένες ποικιλίες, τα οποία θα συμβάλλουν:

*στην ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας

*στην προαγωγή εναλλακτικών μορφών αγροτικής δραστηριότητας, και

*στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το παράβολο που καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να πληρώσουν στον ΕΛΓΟ για το Σήμα ανέρχεται στα 300 για την τριετία, ενώ όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ήδη υπάρχει μια βάση 70-80 τέτοιων αγροκτημάτων που μπορούν να α υποβάλλουν αίτηση και να γίνουν ¨πολυλειτουργικά αγροκτήματα”.

Στο Αγρίνιο ο Ιταμπέλ