Επιτροπή για τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας συγκρότησε ο Γαβρόγλου

Επιτροπή  για τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, συγκροτήθηκε με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.Ειδικότερα η Επιτροπή αποτελείται από τους πανεπιστημιακούς:

1. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου του Ελευθερίου,  Καθηγήτρια, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών.

2. Δημήτριο Σκούρα του Γεωργίου, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών.

3. Δημοσθένη Πολύζο του Κωνσταντίνου,  Καθηγητή, Αντιπρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Σταύρο Κουμπιά του Αντωνίου,  Πρόεδρο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών.

5. Παντελή Κυπριανό του Σπυρίδωνος,  Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, Σύμβουλο Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 6. Βασίλη Τριανταφύλλου του Δημητρίου,   Καθηγητή, Πρύτανη ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

7. Λάμπρο Μπισδούνη του Σπυρίδωνος,   Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

8. Σταυρούλα Γεωργοπούλου του Χρήστου,  Καθηγήτρια, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστη- μών Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

9. Αλκιβιάδη Παναγόπουλο του Ανδρέα, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκη- σης και Οικονομίας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Αγρίνιο: Ημερίδα μαθηματικών για μαθητές και εκπαιδευτικούς