Επιστολή Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών για την σίτιση και την στέγαση των φοιτητών στο Αγρίνιο και άλλα θέματα του Πανεπιστημίου

Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:  

«Εκ μέρους της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά και τις σχετικές δημόσιες ανακοινώσεις του αρμόδιου Προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τα έντονα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και αφορούν στη σίτιση και στις υφιστάμενες κτιριακές υποδομές, καλούμε την Πολιτεία και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να φροντίσουν άμεσα για:

Την απρόσκοπτη προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των δικαιούχων φοιτητών

Την προμήθεια πετρελαίου για τις ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού

Την άμεση πληρωμή των προμηθευτών και εργολάβων και κατά συνέπεια του προσωπικού που αυτοί απασχολούν

Την πληρωμή των ξενοδοχείων που στεγάζουν τους δικαιούχους φοιτητές του Πανεπιστημίου στην Πάτρα

Τη συντήρηση των υποδομών και ιδιαίτερα των χώρων υγιεινής

Την εγκατάσταση υποδομής διαδικτύου σε όλα τα κτίρια της Εστίας στην Πάτρα

Την άμεση επαναλειτουργία της σίτισης στην πόλη του Αγρινίου

Την εξασφάλιση στέγασης των δικαιούχων φοιτητών στην πόλη του Αγρινίου

Καλούμε επίσης, να επανέλθει άμεσα η λειτουργία του Πανεπιστημίου και των υπηρεσιών που τη στιγμή αυτή τελούν υπό κατάληψη, προς όφελος όλων».

ΑΓΡΙΝΙΟ – ΤΩΡΑ: Παρέμβαση φοιτητών στο Δημοτικό Συμβούλιο! (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)