Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ

ekdilwsi

ΤΕΕ – Ημερίδα: «Η Σημασία του Καπνού στην Οικονομική και Κοινωνική Ζωή του Αγρινίου – Ο Ρόλος του Καπνικού Σταθμού Έρευνας – Προοπτικές Αξιοποίησης»