Επίκουρο καθηγητή προσλαμβάνει το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δ. Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 8696/01-03-2019, (ΦΕΚ 137/τ.Γ’/12-02-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου στη θέση ΔΕΠ.
Συγκεκριμένα, πρόκειται να προσλάβει έναν επίκουρο καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία και Οπτομετρία Οπτικών Φακών».
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/Β’/31-01-2017), αφού εγγραφούν πρώτα στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
Πληροφορίες στο τηλ.: 26910 62850, (Γραμματεία του Τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας, Ψαρών 6, Τ.Κ. 251 00, Αίγιο Αχαΐας Δ. Ελλάδας).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-03-2019 έως και 15-04-2019.

Όλους τους φοιτητές του μήνυσε καθηγητής του τμήματος ΤΕΙ Ναυπάκτου!