Επερώτηση-άρθρο παράταξης «Αντίσταση πολιτών Δυτικής Ελλάδας» για τις λουρονησίδες της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού

Πέντε περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης «Αντίσταση πολιτών δυτικής Ελλάδας» εξέδωσαν το ακόλουθο δελτίο τύπου: 

Στο σύνολο του μετώπου της λιμνοθάλασσας εδώ και δεκαετίες έχει διαπιστωθεί η διάβρωση των λουρονησίδων  που την οριοθετούν από την παράκτια θαλάσσια ζώνη. Την δεκαετία του ’90 εκτελέστηκε στηριγμένο σε μελέτη του ΕΜΠ έργο ενίσχυσης  των λουρονησίδων του δυτικού  τμήματος της λιμνοθάλασσας αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημα συνεχίζει να  εμφανίζεται με μεγάλη ένταση ιδιαίτερα στην λιμνοθάλασσα Παλαιοποτάμου ως σημαντικότατο πρόβλημα διάβρωσης της ακτής. Στο σημείο αυτό εμφανίζονται για πρώτη φορά τόσο ορατές οι επιπτώσεις στην διατήρηση του δυτικού τμήματος της λιμνοθάλασσας από την συγκράτηση των φερτών υλικών στα φράγματα του Αχελώου. Εδώ και δέκα χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι η διάβρωση των αμμονησίδων έχει πάρει δραματικές διαστάσεις σε όλη την ακτή από τις εκβολές του Αχελώου έως τις εκβολές του Ευήνου. Παρά το γεγονός ότι έχει επισημανθεί από την εποχή εκείνη τόσο από τον Φορέα Διαχείρισης της λιμνοθάλασσας, όσο και από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας , κανένα  ουσιαστικό μέτρο για  τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων δεν έχει προχωρήσει από την Περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι οι καταστρεφόμενες λουρονησίδες  ανήκουν στις περιοχές απόλυτης προστασίας του Εθνικού Πάρκου και ως εκ τούτου η διάβρωσή τους πέραν των άλλων επιπτώσεων  αποτελεί ευθεία απειλή στο  εξαιρετικής σημασίας οικοσύστημα ενώ η αμέλεια λήψης των αναγκαίων μέτρων από την Περιφέρεια εκθέτει την χώρα. 

  Ερωτάται η Περιφέρεια

Ποιες μελέτες   για τον σχεδιασμό των αναγκαίων έργων σωτηρίας των αμμονησίδων του συμπλέγματος των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου- Αιτωλικού, και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου των τεχνικών έργων.

Ο ερωτών περιφερειακός σύμβουλος για την «Αντίσταση πολιτών δυτικής Ελλάδας»  Κούστας Κων/νος , Χατζηλάμπρου Βασίλης –  Γαβριηλίδης Κων/νος – Κατσακούλης Ευάγγελος –Κολοβός Γιάννης

 

Η ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ  ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΑΣ !

Γνωρίζουμε  όσοι ασχολούμαστε με το Περιβάλλον, πόσο προσεκτική και ευαίσθητη οφείλει να είναι η ανθρώπινη παρέμβαση ώστε να υπερασπίζεται και να ανατροφοδοτεί  την ισορροπία και αειφορία  των οικοσυστημάτων. Όταν  οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στο Περιβάλλον  είναι σημαντικές, αλλοιώνουν την δομή και λειτουργία  του κάθε οικοτόπου,   το αποτέλεσμα είναι την καταστροφική υποβάθμισή του η οποία  ή δεν έχει προβλεφθεί ή υποεκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις .

Το φαινόμενο  της διαμόρφωσης  και ύπαρξης  της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου –Αιτωλικού είναι το υδρογεωλογικό αποτέλεσμα διαπάλης ισορροπιών των  προσχώσεων από τα φερτά υλικά των ποταμών Αχελώου  και Ευήνου και μικρότερων ρεμάτων σε βάθος εκατοντάδων ετών από τη μια, και της πίεσης του θαλασσίου μετώπου απ΄ την άλλη

Η ανθρώπινη παρέμβαση συγκράτησης τεράστιων ποσοτήτων νερών αλλά και σημαντικής ύλης (φερτά ), με την κατασκευή των φραγμάτων του Αχελώου αλλά και του Ευήνου, μειώνει και αποδυναμώνει την δυναμική εναπόθεσης  (κυματισμού τοποθέτησης)των φερτών υλικών που είναι λιγοστά αφού συγκρατούνται απ΄τα φράγματα. Είναι φανερό, ότι με την αδειοδότηση και την λειτουργία νέων υδροηλεκτρικών φραγμάτων και στο Εύηνο το πρόβλημα θα γιγαντώνεται αφού η ταχύτητα ροής  θα μειωθεί ,η συγκράτηση φερτής ύλης θα είναι μεγαλύτερη  δεν θα τροφοδοτείται επαρκώς το σύστημα με αποτέλεσμα να καταστρέφονται τα φυσικά  όρια λιμνοθάλασσας – πελάγους,να έχουμε μεγαλύτερη διάβρωση των λουρονησίδων.

Στην κατεύθυνση αυτή είναι και η  επερώτηση που κατέθεσα  που θα συζητηθεί  στο επόμενο Περιφερειακό συμβούλιο όπου επισημαίνεται ότι οι καταστρεφόμενες λουρονησίδες  ανήκουν στις περιοχές απόλυτης προστασίας του Εθνικού Πάρκου και ως εκ τούτου η διάβρωσή τους πέραν της καταστροφής σημαντικών επί μέρους οικοτόπων και άλλων επιπτώσεων, αποτελεί ευθεία απειλή στο  εξαιρετικής σημασίας οικοσύστημα.

Κώστας Κούστας –εκπαιδευτικός ,Περιφερειακός  σύμβουλος  με την ΄΄Αντίσταση πολιτών Δυτικής Ελλάδας΄΄

Ναύπακτος: Δύο διοργανώσεις ορεινής ποδηλασίας διεθνούς επιπέδου