Ενημέρωση για τις άδειες των χειριστών μηχανημάτων

Η Διοίκηση του Σωματείου Χειριστών Βοηθών Λιπαντικών Εκσαπτικών Ανυψωτικών Μηχανημάτων έργου Μεσολογγίου ενημερώνει τα μέλη του για την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 430/Β/14.2.2018) που δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους βοηθούς χειριστές να μεταβούν σε άλλη Περιφέρεια ώστε να εξεταστούν και να αδειοδοτηθούν σε περίπτωση που η οικεία Περιφέρεια τους δεν έχει συστήσει Εξεταστική Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της Ομοσπονδίας (2105 237 318) ή στο Γραφείο του Σωματείου (26310 22281).

Πανεπιστήμιο Πατρών: Έξωση σε 130 φοιτητές – Κατάληψη στην Πρυτανεία