Εναλλακτικός τουρισμός στην Αιτωλ/νία και την Δυτική Ελλάδα μέσω I.C.E

Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μία νέα Οικονομία με πρωταγωνιστή την Αιτωλ/νία και την Δυτική Ελλάδα

 

Εναλλακτικός τουρισμός στην Αιτωλ/νία και την Δυτική Ελλάδα μέσω I.C.E

 

Θα δαπανηθούν 100.000,00 για δραστηριότητες, ενώ θα προβληθουν τα αξιοθέατα, η φύση, τα μνημεία της Αιτωλ/νίας και της Δυτικής Ελλάδας.

 

 

Συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε χθες από τον δήμαρχο Αγρινίου και Πρόεδρο της Π.Ε.Δ Δυτικής Ελλάδας κ Γιώργο Παπαναστασίου για το πρόγραμμα I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy – Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μία νέα Οικονομία, το οποίο ξεκίνησε ήδη από χθες.

Κυρίαρχος στόχος της Π.Ε.Δ είναι, μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος I.C.E., η εκπόνηση περιφερειακής τουριστικής πολιτικής στη Δυτική Ελλάδα, μέσα από τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων (ενδεικτικά 4ήμερα απόδρασης για όλο το χρόνο) βασισμένα σε ένα ή περισσότερα θεματικά ενδιαφέροντα, ακολουθώντας μια συνδυαστική προσέγγιση και αξιοποιώντας την υπάρχουσα εμπειρία των φορέων της περιοχής μας.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι η έρευνα και καταγραφή των στοιχείων, χαρακτηριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ιδιαίτερης πολιτιστικής, περιβαλλοντικής, δημιουργικής, θρησκευτικής και πολλών άλλων θεματικών πεδίων σημασίας σε Ελλάδα και Ιταλία, που τα καθιστούν μοναδικά καθώς και ικανά να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και στην προσέλκυση τουριστών και κοινού.

Επόμενος στόχος είναι η ανάπτυξη στρατηγικής ανάλυσης και η λήψη μέτρων και δράσεων παρέμβασης για την ενίσχυση και βελτίωση των υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και αγαθών που προσφέρονται στις περιοχές μελέτης για τη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων και προορισμών, καθώς επίσης η αναζήτηση και η προώθηση καινοτόμων ιδεών ανάδειξης και αξιοποίησης αγαθών, δραστηριοτήτων, υποδομών και υπηρεσιών που παρέχονται για την βελτίωση της ελκυστικότητας του τουριστικού προϊόντος των περιοχών παρέμβασης. Στόχευση είναι επίσης η προώθηση των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την εξεύρεση βιώσιμων τρόπων και μηχανισμών στήριξης και χρηματοδότησης των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών με στόχο την ανάπτυξη και τον τουρισμό.

Στο πλαίσιο του προγράμματος “I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy”, και συγκεκριμένα στο πακέτο Εργασίας 3, Δράση 3.1. γίνεται καταγραφή κάθε σχετικού με τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και το Περιβάλλον στοιχείου στην Περιφερειακή Ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας. Τον κ Παπαναστασίου πλαισίωσε στην συνέντευξη τύπου ο Προϊστάμενος της Π.Ε.Δ κ Θεόδωρος Καμπέρος ο μελετητής κ Γιώργος Ρουβάς και ο αντιδήμαρχος Μεσολογγίου κ Σπύρος Διαμαντόπουλος.

Το πρόγραμμα, θέλει να προτάξει τον πολιτισμό και τον αθλητισμό ως κύριο μοχλό ανάπτυξης, μέσω μιας ανθρωποκεντρικής πολιτικής, της οποίας ο τουρισμός θα είναι βιωματικός, με αποτέλεσμα σε κάποιο επόμενο βήμα η Αιτωλ/νία να έχει το στίγμα της στον χάρτη του εναλλακτικού τουρισμού. Θα χρηματοδοτηθούν τρία προγράμματα, ενώ μέσω του προγράμματος αυτού η αδυναμία έχει την δυνατότητα να γίνει δύναμη και να αποκτήσει δυναμική, αφού αν και πρόκειται για τουρισμό δεν απαιτούνται μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά το ζητούμενο είναι η προβολή των πολιτισμικών και αθλητικών συλλόγων και των δραστηριοτήτων τους, όπως επίσης και άλλων δραστηριοτήτων, όπως ένα πανηγύρι, μια χωμάτινη διαδρομή ή μια άλλη διαδρομή για πεζοπορία κλπ. Τα χρήματα που θα δοθούν είναι 100.000,00 τα οποία θα διατεθούν σε δραστηριότητες και όχι σε υποδομές. Εν ολίγοις, στόχος είναι η θεσμοθέτηση του υπάρχοντος «προϊόντος» που διαθέτει η Αιτωλ/νία και η Δυτική Ελλάδα για την περιφερειακή τουριστική πολιτική.

Κων/νος Χονδρός