Εκπαιδευτική επίσκεψη του 6ου Δημοτικού σχολείου Αγρινίου στον «Θαλή»

Στις 18/4/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:45 π.μ. θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη  δύο τάξεων της 5ης δημοτικού του 6ου Δημοτικού σχολείου Αγρινίου στον Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρικών έργων  Ν.Αιτ/νίας «Ο Θαλής» με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών για το ηλεκτρικό ρεύμα καθώς & για τους κινδύνους & τα μέτρα προστασίας που πρέπει να είναι γνωστά  κατά την χρήση του. Θα παρουσιαστεί από μέλη – ηλεκτρολόγους του Συνδέσμου  power point με θέμα «Εμείς & το ηλεκτρικό ρεύμα – κίνδυνοι & μέτρα προστασίας», θα πραγματοποιηθούν πειράματα, θα γίνει  παρουσίαση βίντεο σχετικά με τον ηλεκτρισμό  καθώς επίσης θα διατεθεί χρόνος  για  συζήτηση &  επίλυση αποριών των μαθητών.

Η Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Αγρινίου στον ξενώνα ΑΡΓΩ (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)