Εκπαιδευτική επίσκεψη από τους Τεχνίτες Η/Υ της ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. Αγρινίου στον ΟΤΕ

Τις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΟΤΕ στο Αγρίνιο επισκέφθηκαν οι μαθητές και μαθήτριες της ειδικότητας Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Αγρινίου την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018. Οι μαθητευόμενοι τεχνίτες, συνοδευόμενοι από τον καθηγητή τους Καφετζή Κωνσταντίνο, ενημερώθηκαν για τις νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και για τις ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις του οργανισμού.

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του οργανισμού και πληροφορήθηκαν για τις οπτικές ίνες, τα ευρυζωνικά δίκτυα, τα υβριδικά δίκτυα και άλλες καινοτόμες τεχνολογίες, που χρησιμοποιεί ο ΟΤΕ, και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάνοντας αρκετές ερωτήσεις προς τους υπεύθυνους.

Η ΕΠΑ.Σ.  Ο.Α.Ε.Δ. Αγρινίου ευχαριστεί πολύ τον Τασούλη Αποστόλη και τον υπεύθυνο του τμήματος Κοντογιάννη Γεώργιο για την ξενάγηση και τις πολύτιμες πληροφορίες.

 

Η ΤΕΡΝΑ εγκαταλείπει 4 αιολικά σχέδια στην Ευρυτανία ύψους 85 εκ.ευρώ