Εκδήλωση για την απελευθέρωση του Αντιρρίου από το σύλλογο «Καστέλι» και το σύνδεσμο Φιλολόγων Ναυπακτίας

Εκδήλωση για την απελευθέρωση του Αντιρρίου από το σύλλογο «Καστέλι» και τον σύνδεσμο Φιλολόγων Ναυπακτίας.

nafp

nafpaktianews.gr