Δύο χρήσιμα οχήματα προμηθεύτηκε ο Δήμος Ξηρομέρου (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Στην προμήθεια δύο μεταχειρισμένων και απαραίτητων οχημάτων προχώρησε ο Δήμος Ξηρομέρου, βάσει  του άρθρου 55 του Ν. 4554/2018, άρθρο 3Α «Ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς δημόσιου φορέα»…..

Πρόκειται για ένα απορριμματοφόρο και ένα καλαθοφόρο, τα οποία προμηθεύτηκε ενεργοποιώντας την δωρεά του «Κοινωφελούς Ιδρύματος ΛΑΤΣΗ – EUROBANK EFG, 2008».
Η προμήθεια έγινε, αφού προηγήθηκε δημόσια πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για κατάθεση προσφοράς, από ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε, κατόπιν της υπ’ αριθ. 138/15.11.2019 (ΑΔΑ: 6ΖΝ4ΩΚΖ-ΞΚΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, περί «Τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού με το κοινωφελές ίδρυμα Λάτση – EUROBANK EFG 2008 και συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 55 του Ν. 4554/2018».
Δείτε εδώ και εδώ τις δύο προμήθειες.

mytikaspress.gr

“Βενετία” η Ναύπακτος μέχρι το 2050 – Ποιες περιοχές κινδυνεύουν