Δωρεά στη “Διέξοδο” στη μνήμη αγαπημένου προσώπου

Ο κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ αντί της πραγματοποίησης μνημοσύνου της μητέρας του ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε χρήματα στη  «Διέξοδο» για την ενίσχυση των πολιτιστικών  δραστηριοτήτων του Ιστορικού Μουσείου και της Πολιτιστικής της Βιβλιοθήκης. Στον άκρως ευαισθητοποιημένο με την Ιστορία, τα Γράμματα και τις Τέχνες δωρητή εκφράζονται θερμότατες ευχαριστίες γιατί τιμώντας με την ευγενική του χειρονομία τη μνήμη της εκλεκτής Μεσολογγίτισσας μητέρας του, υποστηρίζει παράλληλα και την επί εικοσαετία αδιάκοπη καθημερινή λειτουργία του Κοινωφελούς Πολιτιστικού Οργανισμού της «Διεξόδου». 

ΝΔ: Υποψήφια στην Αιτωλοακαρνανία η Τόνια Αράχωβα