ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΔυτικη ΕλλαδαΔιπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με Εκλογή Συμπαραστάτη και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης

Διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με Εκλογή Συμπαραστάτη και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης

Διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με Εκλογή Συμπαραστάτη και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13.00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, με πρώτο θέμα στην Ημερήσια Διάταξη την επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων, οι οποίες είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Η επιλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία για τον υποψήφιο που θα συγκεντρώσει πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει η συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως, στις 4 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για την έγκριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020, των Πινάκων Στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε. και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020.

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) την 26η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ.168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, για τη συζήτηση  και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ   Συζήτηση της υπ. αριθ. 22/2019 Επερώτησης του Επικεφαλής  της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά!» κ. Κων/νου Σπηλιόπουλου με απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας κ. Λάμπρο Δημητρογιάννη σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
     
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ   Συζήτηση της υπ. αριθ. 24/2019 Επερώτησης του Επικεφαλής  της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά!» κ. Κων/νου Σπηλιόπουλου με απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Χαράλαμπο Μπονάνο σχετικά με την ανάπλαση του ιερού προσκυνήματος της Παναγίας Τρυπητής Αιγίου.
     
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ   Συζήτηση της υπ. αριθ. 25/2019 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα-Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Κων/νου Καρπέτα με απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Νικόλαο Κοροβέση σχετικά με την τουριστική προβολή και τον συνολικό σχεδιασμό τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
     
ΘΕΜΑ 1ο : Επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
    (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ. Νεκτάριος Φαρμάκης)

 

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 2ης τροποποίησης Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους 2019 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
    (εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης)

 

ΘΕΜΑ 3ο : Παροχή σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, για την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
    (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)

 

ΘΕΜΑ 4ο   Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2020 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
    (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)

 

ΘΕΜΑ 5ο   Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού ευρείας κλίμακας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ», π/υ #355.621,90€# στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
    (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ. Νεκτάριος Φαρμάκης)

 

ΘΕΜΑ 6ο   Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για ενίσχυση των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών» π/υ #1.744.378,10€# στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.
    (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ. Νεκτάριος Φαρμάκης)

 

ΘΕΜΑ 7ο   Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «Μετατροπή εγκαταστάσεων Α.Σ.Ο. σε εκθεσιακό χώρο» (Κ.Ε. 2017/ΕΠ001000001, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #7.900.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001  του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 με μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού στο ύψος της σύμβασής του.
    (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ. Νεκτάριος Φαρμάκης)

 

ΘΕΜΑ 8ο   Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και συνοδά έργα στον οικισμό ανάληψης και στην τ.κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας» (Κ.Ε. 2016ΕΠ001000001, εγκεκριμένος προϋπολογισμός: #466.053,81€#) της ΣΑΕΠ 001  του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.
    (εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ. Νεκτάριος Φαρμάκης)

 

ΘΕΜΑ 9ο : Τροποποίηση της 215/15-11-2018 (ΑΔΑ:Ω66Κ7Λ6-7ΞΗ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε. σχετικά με την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του Υποέργου 05.10 του έργου με κωδικό: 2014ΕΠ50100002 που αφορά την προμήθεια πέντε (5) ημιφορτηγών διπλής καμπίνας έως μικτό βάρος 4.500 gr, πέντε θέσεων με π/υ 225.000,00€.
    (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και      Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

 

ΘΕΜΑ 10ο

 

: Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Έργου Καινούργιου», προϋπολογισμού #423.000,00€#, χρηματοδότηση ΚΑΠ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,  κωδικός 2019ΚΑΠ0103000.
    (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

 

ΘΕΜΑ 11ο   Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Βελτίωση οδών πρόσβασης στην  Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Κατερινούς Γαβαλούς, στο Ιερό Μετόχι Αγίου Χαραλάμπους Νεοχωρίου και στην Ιερά Μονή Παναγίας Λυκουρίσσης Σκουτεράς Αγρινίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» που είναι  ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων 2019, στη ΣΑΕΠ 001 (με κωδικό: 2019ΕΠ00100034), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16.
    (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

 

ΘΕΜΑ 12ο   Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης τεσσάρων (4) υποέργων του έργου: «Βελτίωση οδών πρόσβασης σε Ιερές Μονές και προσκυνηματικούς χώρους της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας», που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων 2019, στη ΣΑΕΠ 001 (με κωδικό: 2019ΕΠ00100035), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16.
    (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

 

ΘΕΜΑ 13ο   Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Ερυμάνθου έτους 2019-2020», προϋπολογισμού #1.000.000,00€# Κωδικός Έργου: 2015ΕΠ50100001.
    (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

 

ΘΕΜΑ 14ο   Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Καλαβρύτων για τη μεταφορά των μαθητών/τριών από τον οικισμό Μπόσι Δήμου Καλαβρύτων προς το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Καλαβρύτων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020.
    (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας  κ. Μπονάνος Χαράλαμπος)

 

     
     
ΘΕΜΑ 15ο   Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της                         Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  2020.
    (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)

 

ΘΕΜΑ 16ο   Ορισμός τόπου της επόμενης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, εκτός της έδρας της Περιφέρειας.
    (εισηγητής : Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος)

 

 

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 14η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) την 26η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ.168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, για τη συζήτηση  και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

     
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020,  των Πινάκων Στοχοθεσίας της Π.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπώνουν σε συνοπτική μορφή τα οικονομικά στοιχεία του Π/Υ έτους 2020 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2020, το οποίο αποτελείται από 1) τον Προϋπολογισμό της ΠΔΕ οικ. Έτους 2020, 2) τους Πίνακες Στοχοθεσίας της ΠΔΕ για το οικ. Έτος 2020,  3) τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» οικ. Έτους 2020 και 4) τους Πίνακες Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα» για το οικ. Έτος 2020.
    (εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης)

 

  Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

 

   
  Παναγιώτης Παπαδόπουλος

 

Με μεγάλη ανταπόκριση συνεχίζεται το πρόγραμμα υιοθεσιών χώρων πρασίνου του Δήμου Αγρινίου (ΦΩΤΟ)

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr