Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου

Συνεδριάζει την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας) το Δημοτικό Συμβούλιο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Εγγραφή στο Τεχν. Πρόγραμμα και έγκριση διαδικασίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή Δημοτικού κολυμβητηρίου” (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος – Δήμαρχος).
  2. Συμπλήρωση της υπ’αριθ. 36/2011 απόφασής μας περί καθορισμού χώρων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής κ.ΚότσαλοςΑγαθ. – Πρόεδρος Δ.Σ.).
  3. Έγκριση της υπ’αριθμ. 102/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου περί υπαγωγής της ΔΕΥΑΜ στη ρύθμιση των δανείων της με το Τ.Π. & Δ. (Ν.4483/2017)(εισηγητής κ.ΚοντογιάννηςΓεώργ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
  4. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
  5. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.ΣκαρμούτσοςΑναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
  6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποχέτευση λυμάτων Κατοχής” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
  7. Έκπτωση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’αριθμ. 126/2017 απόφασης Οικον. Επιτροπής (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
  8. Έγκριση μετάβασης κ.Δημάρχου και μελών Δημοτικού Συμβουλίου στην Κύπρο για συμμετοχή στις αντικατοχικές διαδηλώσεις (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
  9. Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
  10. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Δήμος Ναυπακτίας: Ενεργοποίηση εφαρμογής του Πρωτοκόλλου και του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων