Δήμος Ξηρομέρου: Τα ηχητικά πρακτικά του Δ.Σ. στις 26 Νοεμβρίου (HXHTIKO)

ΕΝΑΡΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. (Αρχή-26:10).
 
1.-Εισήγηση για τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Ξηρομέρου – Σύσταση Νέων Οργανικών Θέσεων. (26:11-1:12:26).
2.-Εξέταση αιτήματος παραχώρησης χρήσης ισογείου χώρου κτιρίου κοινοτικού καταστήματος Σκουρτούς στον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου- Ακαρνανικών Ορέων για δημιουργία χώρου περιβαλλοντικής ερμηνείας. (1:12:27-2:14:52)
3.-Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ξηρομέρου. (2:14:53-2:21:20).
4.-Συζήτηση για την Υπηρεσία καθαριότητας στο Δήμο Ξηρομέρου. (2:21:21-Τέλος).
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ….