Ο Δήμος Ναυπακτίας για την επιστολή της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Ναυπακτίας Δωρίδας στο δημοτικό συμβούλιο

Η επιστολή της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Ναυπακτίας και Δωρίδας με ημερομηνία 16-05-2017, σχετικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο την ίδια ημέρα.

Η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου της 17ης-5-2017, εκδόθηκε στις 12-05-2017 και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να περιλαμβάνεται σ΄αυτήν το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Δαβανέλλος, ζήτησε επίμονα τον λόγο πριν έλθει η σειρά  για να συζητηθούν τα θέματα προ ημερήσιας διάταξης και φυσικά  σύμφωνα με τον κανονισμό του Δ.Σ. δεν ήταν δυνατόν να δοθεί.

Όταν ήλθε η σειρά για να τεθούν τα θέματα προ ημερήσιας διάταξης και ζητήθηκε από Δημοτικούς Συμβούλους να συζητηθεί το κυκλοφοριακό, ομόφωνα έγινε αποδεκτό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης ζητήθηκε εκ νέου από Δημοτικούς Συμβούλους να αναβληθεί το θέμα (επειδή είχε παρέλθει αρκετή ώρα) για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και προφανώς θα εισαχθεί για  συζήτηση.

Παραθέτουμε το γεγονότα, για την αποκατάσταση της αλήθειας. 

 

Εβδομαδιαίο Δρομολόγιο Κινητής Αστυνομικής Μονάδας Αιτωλίας