Δήμος Αγρινίου: Φρένο… στα ανεπιτήρητα ζώα

Ποιες οι προϋποθέσεις συμμετοχής κτηνοτρόφων στη διαδικασία – Ενημέρωση από τον αντιδήμαρχο Γιάννη Φαρμάκη

Τάξη στα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Αγρινίου, τα οποία σε  αρκετές περιπτώσεις προκαλούν ζημιές σε καλλιέργειες, σπίτια, οπωροκηπευτικά κλπ. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Γιάννη Φαρμάκη, ο Δήμος Αγρινίου μπήκε στη διαδικασία να προσκαλέσει κτηνοτρόφους που διαθέτουν αδειοδοτημένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ώστε να προσέλθουν και να γίνει ο κατάλληλος διακανονισμός για την φιλοξενία των παραγωγικών ζώων που πιθανότατα προκύψουν, κατά το χρονικό διάστημα ενός έτους.

farmakis
Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Φαρμάκης

«Όταν λέμε για ανεπιτήρητα ζώα στην περιοχή μας μιλάμε για αιγοπρόβατα. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας και δεν μας πληροφόρησαν για άλλου είδους ζώα όπως στη Λευκάδα και την Πρέβεζα τα οποία δημιουργούν μεγαλύτερες ζημιές. Αυτή η διαδικασία έχει γίνει και τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, αλλά δυστυχώς έβγαινε άγονη. Ως κτηνίατρος και μιλώντας και με τον Διευθυντή της ΔΑΟΚ Αιτωλοακαρνανίας, φέτος επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε με αδειοδοτημένους κτηνοτρόφους που διαθέτουν κατάλληλους χώρους ώστε να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό» είπε ο κ. Φαρμάκης στη «Σ».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τις 31 Ιουλίου, όπως επίσης θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να μπορούν να φιλοξενήσουν τέτοια ζώα για ένα διάστημα περίπου τριών εβδομάδων. Στο ενδεχόμενο που στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν παρουσιαστεί ο ιδιοκτήτης τους και δεν δείξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον, τα ζώα αξιοποιούνται και το προϊόν τους (κρέας) καταλήγει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και τα συσσίτια του Δήμου Αγρινίου.

«Πιστεύω αυτή τη φορά να υπάρξει ανταπόκριση. Ο Δήμος Αγρινίου είναι διατεθειμένος να διαθέσει μέχρι και 2.000 ευρώ προς τους κτηνοτρόφους. Τα κοπάδια εκτιμούμε πως είναι μικρά τα τάξεως των 25 – 30 αιγοπροβάτων. Παράλληλα απευθύνουμε κάλεσμα στους πολίτες αν γνωρίζουν για κάποια ανεπιτήρητο κοπάδι ζώων να μας ενημερώσουν. Πάνω απ’ όλα το βασικότερο είναι να βρεθεί ο συνεργάτης κτηνοτρόφος που θα μας διαθέσει τον χώρο του. Εκτιμώ πως το ποσό είναι ικανοποιητικό και ευελπιστούμε αυτή την φορά η διαδικασία να έχει αίσιο τέλος. Σκοπός μας είναι να συγκεντρώσουμε απ’ όλη την έκταση του Δήμου τα ανεπιτήρητα ζώα με σκοπό να αποφευχθούν ζημιές και να επιτευχθεί η ευταξία.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Αγρινίου έχει ως εξής:

«Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου θα προσφύγει στη διαδικασία της λήψης προσφορών, για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52Α’/12.3.12).

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην αριθμ. 8/2019 μελέτη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου.

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης και άδεια κυκλοφορίας και όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των ζώων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς έως 31/07/2019 και ώρα 13:00μ.μ. στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (οδός Τσιτσιμελή & Εθνική Οδός  Τ. Κ. 30100 Αγρίνιο).

Η προσφορά  θα περιλαμβάνει  τα παρακάτω στοιχεία:

Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης

Άδεια κυκλοφορίας και όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για το οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των ζώων.

Οικονομική προσφορά

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής  του Δήμου (τηλ. Επικοινωνίας   2641363452, 2641363454)».

Κώστας Χονδρός για την εφημερίδα “Συνείδηση” 

Δήμος Αγρινίου: Εργασίες συντήρησης σε περιφερειακά κοιμητήρια (ΦΩΤΟ)