Ο Δημ. Κωνσταντόπουλος για την χρηματοδότηση της καθαριότητας των σχολείων

Προς ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε την Ερώτηση που κατέθεσαν σήμερα οι Βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, ζητώντας την ανάκληση της μείωσης της χρηματοδότησης σε ποσοστό 10% για την κάλυψη δαπάνης καθαρισμού σχολικών κτιρίων διδακτικού έτους 2015-2016 και επαναφορά της χρηματοδότησης στο επίπεδο του διδακτικού έτους 2014-2015.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους Υπουργούς :

  1. Παιδείας  Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη
  2. Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

 

Θέμα: «Ανάκληση της μείωσης της χρηματοδότησης σε ποσοστό 10% για την κάλυψη δαπάνης καθαρισμού σχολικών κτιρίων διδακτικού έτους 2015-2016 και επαναφορά της χρηματοδότησης στο επίπεδο του διδακτικού έτους 2014-2015».

 

 

Με το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102Α/26-08-2015) ρυθμίστηκε το ζήτημα της καθαριότητας των σχολικών κτιρίων για το διδακτικό έτος 2015-2016.

 

Παράλληλα, με το υπ’αριθμ. 606/628/44614/23-09-2015 έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), γνωστοποιήθηκε ότι η χρηματοδότηση για την κάλυψη της δαπάνης καθαριότητας σχολικών κτιρίων 2015-2016 είναι μειωμένη κατά 10% σε σχέση με το σχολικό έτος 2014-2015.

 

Οι διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1α του ν. 3577/2008 (ΦΕΚ130Α/08-06-2007) ορίζουν ρητά ότι το κόστος των Συμβάσεων Μίσθωσης έργου των καθαριστριών των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, βαρύνει τον τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εξ αυτού προκύπτει ότι το Υπουργείο Παιδείας επιφορτίζεται αποκλειστικά με τη χρηματοδότηση της παραπάνω δαπάνης.

 

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 δημιουργήθηκαν πρόσθετες ανάγκες για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης εξαιτίας της συνταξιοδότησης των καθαριστριών ΙΔΑΧ, με αποτέλεσμα η ανάγκη κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού για πολλές σχολικές επιτροπές να υπερβαίνει το 10%.

 

Ταυτόχρονα δε, οι Σχολικές Επιτροπές δεν έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν με δική τους πρωτοβουλία το χρονικό διάστημα των συμβάσεων καθαρισμού των σχολικών μονάδων που συνήφθησαν από 1/9/2015 δυνάμει της ανωτέρω Π.Ν.Π., το οποίο χρειάζεται να καλύπτει το διδακτικό έτος, δηλαδή 10 μήνες και ούτε βεβαίως μπορούν να προβούν σε οριζόντια μείωση των υπολογιζόμενων διδακτικών αιθουσών ανά σχολείο, καθώς τούτο θα οδηγούσε σε αδυναμία εκπλήρωσης του έργου τους.

 

Με τα ανωτέρω δεδομένα, το Υπουργείο Παιδείας οφείλει άμεσα να επιλύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και έχει προκαλέσει δυσφορία και αναστάτωση σε όλες τις Σχολικές Επιτροπές.

 

Ερωτώνται, κατόπιν αυτών, οι αρμόδιοι Υπουργοί:

 

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν τα αρμόδια Υπουργεία ώστε να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που προκάλεσαν και να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των σχολείων;

 

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Παιδείας ώστε να διευκολύνει το έργο των Σχολικών Επιτροπών και να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν αναφορικά με τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων μετά τη συνταξιοδότηση των καθαριστριών ΙΔΑΧ;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

 

Εύη Χριστοφιλοπούλου