ΔΙΕΚ Αγρινίου: Ενημέρωση για επιτυχόντες καταρτιζόμενους και προθεσμίες αιτήσεων εγγραφής

Στην ιστοσελίδα http://www.gsae.edu.gr/el/ έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων Δημοσίων ΙΕΚ. Στο ΔΙΕΚ Αγρινίου θα ξεκινήσουν οι εξής ειδικότητες:

1)ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2)ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ

3)ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

4)ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

5)ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

6)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

7)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Πέμπτη 14-09-2017 (ώρες 12.00-20.00) στο ΔΙΕΚ Αγρινίου για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Κατά την προσέλευσή τους οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

Α) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

Β) Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Γ) Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

Δ)Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή με αριθμό πρωτοκόλλου. Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr

Για επιπλέον πληροφορίες τηλ. 26410 57872 – 26410 28052.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Times: Στη νέα διεθνή κατάταξη στη δεύτερη θέση κατατάσσονται 4 ελληνικά Πανεπιστήμια