Διακοπή νερού στη Μάστρο

Από την ΔΕΗ ενημερωθήκαμε, ότι την Τετάρτη 17-4-2019, θα προβεί σε διακοπή της παροχής ρεύματος στη Μάστρο για εργασίες της, από 8.00 πμ έως και 2.00μμ.

Κατά τον χρόνο αυτό λογικά θα παρουσιαστεί και διακοπή της υδροδότησης. Όσο πιο περιορισμένη χρήση νερού γίνει, τόσο και μικρότερη θα είναι η διακοπή της υδροδότησης.

«Η πολιτιστική κληρονομιά του Αχελώου» στην Αθήνα