Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην Γρίβα μεταξύ των οδών Α. Παναγοπούλου & Μακρή

Την Δευτέρα 27/08/2018 από τις 24:00 και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο 2ο Τμήμα της οδού Γρίβα, μεταξύ των οδών Α. Παναγοπούλου & Μακρή συμπεριλαμβανομένου και της οδού Πύρρας (κάθετη στην οδό Γρίβα) προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες ανακατασκευής της οδού στα πλαίσια του έργου: »ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΓΡΙΒΑ».

Πληρωμές σε 852 δικαιούχους Βιολογικής Γεωργίας στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας