Δίμηνη διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Γρίβα μεταξύ Μπαϊμπά και Παναγοπούλου

Την Τρίτη 12/03/2019, για διάστημα περίπου 2 μηνών, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γρίβα, μεταξύ των οδών Μπαϊμπά και Α. Παναγοπούλου προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες ανακατασκευής της οδού Γρίβα.

Άσκηση επί Χάρτου στις 14 Μαρτίου, από την Π.Υ. Μεσολογγίου