Η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου για την ρύθμιση οφειλών καταναλωτών

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ107-31/07/2017), δίνεται η δυνατότητα ρυθμίσεως οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου.

Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών μέχρι και 30/09/2017, ρυθμίζονται και καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:

Αριθμός ΔόσεωνΠοσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων – τόκων
Εφάπαξ100%
2 έως 2480%
25 έως 4870%
49 έως 7260%
73 έως 10050%

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται στο Ταμείο της ΔΕΥΑΜ, Πρώην Στρατόπεδο Χ. Καψάλη στο Μεσολόγγι, μέχρι και 30/11/2017 (καταληκτική ημερομηνία).

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
Γεώργιος Κοντογιάννης

Συνεργασία του νοσοκομείου Μεσολογγίου με το Δ.ΙΕΚ