Δεν συμμετέχουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση για την σχολική χρονιά 2018-2019 τα νηπιαγωγεία του Δήμου Αγρινίου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΟΙΠΑ Γιάννης Βασιλείου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όσα έχουν ανακοινωθεί σε όλα τα Μ.Μ.Ε σχετικά με την εγγραφή των προνηπίων (παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01-01-2014 έως 31-12-2014) στην υποχρεωτική εκπαίδευση, σας γνωρίζουμε ότι τα νηπιαγωγεία του Δήμου Αγρινίου ΔΕΝ θα συμμετέχουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση για την σχολική χρονιά 2018-2019 και ως εκ τούτο είναι δικαίωμα του γονέα να αποφασίσει εάν θα εγγράψει το παιδί του στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό ή το νηπιαγωγείο.

Η ΚΟΙΠΑ του Δήμου Αγρινίου για την επανεγγραφή και την εγγραφή νέων νηπίων για τη σχολική χρονιά 2018 – 2019