Δείτε ποιοι είναι οι νέοι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές

Δείτε ποιοι είναι οι νέοι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές. Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 30 Ιανουαρίου 2018, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών : Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. β ́, 38 παρ. 1, 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, κατ’ εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνόμοι Α ́ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
1. 246372 Τζεφεράκος Πέτρος του Στυλιανού
2. 256224 Μανωλίδης Αναστάσιος του Ευστρατίου
3. 256238 Ντίνας Κωνσταντίνος του Ευριπίδη
4. 256251 Σαφαρίκας Παναγιώτης του Νικολάου
5. 256194 Αναγνωστόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
6. 256211 Δουλαβέρης Μιχαήλ του Σπυρίδωνα
7. 256243 Παπαστολόπουλος Χρυσοβαλάντης του Γεωργίου
8. 253955 Ξυνός Σωτήριος του Ευγένιου
9. 252216 Στεργιάτος Ιωάννης του Γεωργίου
10. 253147 Στασινός Νικόλαος του Δημητρίου
11. 256208 Δεμερτζίδης Πέτρος του Κυριάκου
12. 250188 Λαγουδάκος Μιχαήλ του Σταύρου
13. 256200 Βέρρας Στέφανος του Θεοδώρου
14. 256242 Παπανικολάου Κωνσταντίνος του Βασιλείου
15. 254709 Αληγιάννης Αντώνιος του Παναγιώτη
16. 256225 Μαυροδέλλος Ιωακείμ του Δημητρίου
17. 258954 Γεωργακοπούλου Ευαγγελία του Δημητρίου
18. 256229 Μπάρκας Γεώργιος του Λάμπρου
19. 256236 Ντζιακώστας Μιχαήλ του Παναγιώτη
20. 256223 Μαμάτσιας Αλέξανδρος του Δημητρίου
21. 256213 Εμμανουηλίδης Αντώνιος του Θεοδώρου
22. 256263 Τσομπάνογλου Βασίλειος του Γεωργίου
23. 254252 Μπέτσης Θωμάς του Σπυρίδωνα
24. 256226 Μισκάκης Σπυρίδων του Δημητρίου
25. 256244 Παρασκευάς Αντώνιος του Νικολάου
26. 256234 Νούσης Δημήτριος του Μάρκου
27. 256209 Δερβένης Αχιλλέας του Αναστασίου
28. 256204 Γούναρης Βάιος του Αλεξάνδρου
29. 254841 Γαϊτανίδου Σοφία του Αντωνίου
30. 255346 Λυμπερόπουλος Πέτρος -Κώστας του Βασιλείου
31. 255380 Μαντζουκόπουλος Ευάγγελος του Γεωργίου
32. 257350 Λαμπροπούλου Μαρία-Αμαλία του Δημητρίου
33. 255088 Καλογερόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου
34. 254854 Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
35. 254990 Εμμανουηλίδης Ηρακλής του Μιχαήλ
36. 255720 Πελεκάνης Ευάγγελος του Θεοχάρη
37. 254698 Αλεξανδρή Βασιλική του Κωνσταντίνου
38. 255378 Μαντζιώρης Κωνσταντίνος του Στυλιανού
39. 255710 Πατρωνούδη Γεωργία του Σωτηρίου
40. 255117 Καρακολίδης Μιλτιάδης του Παναγιώτη
41. 258964 Δούμα Ευαγγελία του Ιωάννη
42. 254903 Γκουλιάμας Περικλής του Κωνσταντίνου
43. 245415 Γεωργόπουλος Λεωνίδας του Βασιλείου
44. 250155 Κουτσαυτάκης Κυριάκος του Σπυρίδωνα
45. 257357 Παπαντωνίου Αντώνιος του Αναστασίου
46. 254979 Δρακούλης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
47. 255401 Μαρωνίτης Γεώργιος του Ιωάννη
48. 245583 Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος του Χρήστου
49. 253220 Γερμανάκης Σπυρίδων του Αντωνίου
50. 250743 Βασιλοπούλου Ιωάννα του Βασιλείου
51. 253710 Μπαλάσκας Μαρίνος του Νικολάου
Β. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. β ́, 38 παρ.2, 40 παρ.1 και 6 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, κατ’ εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνόμοι Α ́ ν.δ. 649/1970 της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
1. 232586 Αστερής Ηλίας του Βασιλείου
2. 235315 Γκίνας Γρηγόριος του Αστερίου
3. 236039 Σιούλας Δημήτριος του Γεωργίου
4. 238884 Χρυσός Εμμανουήλ του Κοσμά
Γ. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 περίπτ. β ́, 38 παρ. 1, 40 παρ. 1 και 42 παρ.2 του π.δ.24/1997, όπως ισχύει, ο Αστυνόμος Α ́ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Μ ο υ ρ τ ζ ί ν ο ς Ευάγγελος του Χαρίλαου (ΑΓΜΣ. 240775 ), κατόπιν άρσης του κωλύματος συνεπεία του οποίου παρελείφθη των τακτικών κρίσεων έτους 2014, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2 περίπτ. β ́ του ως άνω προεδρικού διατάγματος, στο βαθμό του Αστυνομικό Υποδιευθυντή κατ’ εκλογή, αναδρομικά από 11-4- 2014, χρονολογία προαγωγής στο βαθμό αυτό του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του Νικοπολίδη Ιωάννη του Ραφαήλ (ΑΓΜΣ. 238983 ), προ του οποίου και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Δ. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 περίπτ. β ́, 38 παρ. 1, 40 παρ. 1 και 42 παρ.2 του π.δ.24/1997, όπως ισχύει, ο Αστυνόμος Α ́ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Κ ο κ ι ό π ο υ λ ο ς Νικόλαος του Ξενοφώντα (ΑΓΜΣ. 254615 ), κατόπιν άρσης του κωλύματος συνεπεία του οποίου παρελείφθη των τακτικών κρίσεων έτους 2016, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτ. γ ́ του ως άνω προεδρικού διατάγματος, στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή κατ’ εκλογή, αναδρομικά από 19-2-2016, χρονολογία προαγωγής στο βαθμό αυτό του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του Σταματόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου (ΑΓΜΣ. 253146 ), προ του οποίου και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

policenet.gr

Κρίσεις Π.Σ.: Νέος αρχηγός ο αντιστράτηγος Σωτήρης Τερζούδης