«Βία, Φύλο και Συμμόρφωση στους Μύθους και στις Αφηγήσεις: διαμορφώνοντας αιτήματα χειραφέτησης»

«Βία, Φύλο και Συμμόρφωση στους Μύθους και στις Αφηγήσεις: διαμορφώνοντας αιτήματα χειραφέτησης». Στόχος του σεμιναρίου είναι η αποδόμηση της έμφυλης βίας και η ανάδειξη των τρόπων με τους οποίους οι έμφυλοι ρόλοι συνοδεύονται από πρακτικές συμμόρφωσης. Οι πρακτικές αυτές ακυρώνουν την προσωπική ανάπτυξη των ατόμων, ορίζοντας με βάση το φύλο τους, κοινωνικούς χώρους δράσης.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν γυναικείες μορφές από τη μυθολογία και τη λογοτεχνία, οι οποίες κινούνται στο περιθώριο των κοινωνικών συμβάσεων και δέχονται την τιμωρία.

Με αφορμή αυτές τις μορφές, μπορούμε να αναστοχαστούμε κριτικά στις καθημερινές πρακτικές που συνδέονται με το φύλο.

Το σεμινάριο θα είναι διήμερο και θα έχει θεωρητικό και βιωματικό προσανατολισμό. Θα έχει συνολική διάρκεια οκτώ (8) ωρών και θα υλοποιηθεί το

Σάββατο 03/03 & την Κυριακή 04/03/2018 από τις 10:00 μέχρι τις 14:00. Υπεύθυνη Προγράμματος: Κωστούλα Μάκη, Ψυχολόγος, M.Α, Ph.D, Επιστημονικό

Στέλεχος Κ.Π.

Στην ομάδα θα συμμετέχουν συνολικά 20 άτομα (θα τηρηθεί σειρά

προτεραιότητας). Αιτήσεις μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr από Παρασκευή 02/02 έως και

Παρασκευή 16/02/2018 (τηλ. επικοινωνίας: 26410 55275 και 26410)

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Κ.Π. (Φλώρας Καραπαπά 3, Αγρίνιο).

Κάλεσμα στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πάτρα