Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου: Θεώρηση καρτών Πρόνοιας (Α.με.Α.)

Το Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου ενημερώνει τους κατόχους καρτών Πρόνοιας (Α.Μ.Ε.Α.), ότι από τις 15/07/2019 υποχρεούνται να προσέρχονται στις Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων και από τα κατά τόπους Κ.Ε.Π έως και τις 31/10/2019 για την θεώρησή τους. Από 01/11/2019 οι κάτοχοι μη θεωρημένων καρτών θα υποχρεούνται να πληρώνουν το αντίτιμο του εισιτηρίου.

O Γ. Διδασκάλου γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Πολιτισμού