ΑΣΕΠ: 46.587 αιτήσεις για προσλήψεις στο υπουργείο Υγείας – 50 άτομα για μια θέση!

ΑΣΕΠ προκήρυξη 2Κ/2019: 46.587 αιτήσεις για 949 προσλήψεις στο υπουργείο Υγείας – Χαμός για ακόμη μία προκήρυξη του ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στο δημόσιο

Χαμός για ακόμη μία προκήρυξη του ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στο δημόσιο.

Όπως γνωστοποιήθηκε απο το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της προκήρυξης 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/28-3-2019, 8/3-4-2019 & 15/2-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, εννιακοσίων σαράντα εννέα (949) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας, υποβλήθηκαν 46.587 αιτήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι σε μια θέση αντιστοιχούν 50 άτομα, κάνοντας προφανώς πολύ δύσκολη την διαδικασία.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

-8.428 αιτήσεις για την κάλυψη 110 θέσεων κατηγορίας (Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση)

-15.918 αιτήσεις για την κάλυψη 458 θέσεων κατηγορίας (Τεχνολογική Εκπαίδευση)
-22.241 αιτήσεις για την κάλυψη 381 θέσεων κατηγορίας (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 680.125  και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

pe1
pinakas2
te1
de1

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

protothema.gr