ΑΣΕΠ: 46.587 αιτήσεις – Μπαίνει 1 στους 49 (πίνακας)

To ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Κ/2019 (ΦΕΚ 7/28-3-20198/3-4-2019 & 15/2-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, εννιακοσίων σαράντα εννέα (949) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, υποβλήθηκαν 46.587 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

8.428 αιτήσεις για την κάλυψη 110 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. (1 στους 76)

15.918 αιτήσεις για την κάλυψη 458 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. (1 στους 34)

22.241 αιτήσεις για την κάλυψη 381 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε. (1 στους 58)

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 680.125 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) 180
ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 351
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 55
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3.165
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 338
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 86
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 157
ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 788
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 237
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2.236
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3.352
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΩΝ) 558
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1.595
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 9.004
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 48.789
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4.258
ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ) 196
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1.448
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 12.929
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 96.729
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) 121
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 533

xiromeronews.blogspot.com

ΟΑΕΔ: Οι οριστικοί πίνακες για 8.933 θέσεις κοινωφελούς εργασίας