Αρχιεπίσκοπος: Χωρίς την συγκατάθεση των κληρικών δεν θα γίνει τίποτε