Απολύθηκε υπάλληλος του τομέα καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου γιατί είχε καταδικαστεί για κλοπή

Απολύθηκε υπάλληλος ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, του Δήμου Αγρινίου, καθώς όπως προέκυψε, πριν προσληφθεί, είχε καταδικαστεί για κλοπή, στη Λευκάδα.

Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Αγρινίου, προχώρησε στην καταγγελία της σύμβασης, με απόφαση που αναρτήθηκε σήμερα, στο διαδίκτυο (“Διαύγεια”).

Ο εργαζόμενος, προσλήφθηκε από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στην καθαριότητα του Δήμου τον Μάιο του 2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Με βάση όμως αντίγραφο του ποινικού μητρώου του εργαζομένου, τον Νοέμβριο του 2016 είχε καταδικαστεί από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λευκάδας για «Κλοπή, απλή συνέργεια σε κλοπή από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τελεσμένη και σε απόπειρα» που συνιστά λόγο απόλυσης.

Έτσι, ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, προχώρησε στην καταγγελία για σπουδαίο λόγο, όπως αυτός αναφέρεται ρητά και εξειδικεύεται στο σκεπτικό της απόφασης, της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που συνδέει με τον Δήμο Αγρινίου τον υπάλληλο.

Ηλεκτρονικές υποδομές και ηλιακά παγκάκια στο Δήμο Αγρινίου